rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2013 > Hubertus Antonius Blasius van Holsteijn

Hubertus Antonius Blasius van Holsteijn

Geboren: 02 december 1930
Overleden: 06 november 2013
Plaats: Kwintsheul

In dankbare herinnering

Bert werd op 2 dec 1930 geboren in een tuinders gezin aan de Noordweg in Wateringen. Toen hij 19 jaar was ging hij bij de mariniers zijn dienstplicht vervullen. Aan het begin van de jaren 50 is hij uitgezonden geweest naar Indonesië. Na dienst begon Bert in 's  Gravezande een eigen tuinderij.

Hij trouwde met Jeanne Vijverberg en samen kregen ze 5 zonen.  Ruim 27 jaar is hij bij de brandweer geweest, dat was goed te combineren met zijn andere grote passie, motor rijden. Toch heeft deze laatste hobby er voor gezorgd dat hij met tuinen moest stoppen. De tuinderij werd overgedragen aan twee van zijn zonen. Na een motorongeval in 1985 waarbij Bert hersenletsel opliep ging hij wonen in Naaldwijk en later Kwintsheul. Hij mocht zich opa noemen van 10 kleinkinderen waar hij erg gek mee was. De sinterklaasfeesten en etentje zijn dierbare herinneringen. Hij ging trouw naar reunies van de mariniers en maakte reizen samen met zijn vrouw naar Nieuw-Guinea en Normandië. Zijn vrouw Jeanne stierf in 1996. Bert vond opnieuw liefde bij Triny Molenaar met wie hij trouwde. Zijn gezondheid werd minder de motor werd verkocht, maar doordat Triny auto reed kwamen ze toch overal. In 2006 moest Bert vanwegen zijn aflatende gezondheid naar het verpleeghuis. Triny bleef hem trouw verzorgen. Bert heeft heel zijn leven gezegd: 'je moet niet kijken naar wat je niet kunt...kijk wat je nog wel kunt!' Maar deze goede raad op hemzelf toepassen... Zijn lijf liet hem steeds meer in de steek en hij moest steeds meer overlaten aan andere. De controle over zijn eigen leven raakte hij kwijt. Het viel hem zwaar. Als leven lijden wordt is sterven een verlossing. Bert stierf op 6 november. Op maandag 11 november hebben we in een eucharistieviering zijn werkzame en liefdevolle leven aanbevolen bij de Lieve Heer. Zijn dode lichaam hebben wij te ruste gelegd op het parochiekerkhof van de St. Andreas. Dat Bert mag rusten in vrede.  

Pastor Straathof.

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.