rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2013 > Elisabeth Wilhelmina Groenewald-Souisa

Elisabeth Wilhelmina Groenewald-Souisa

Geboren: 23 juni 1927
Overleden: 24 december 2013
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 24 december is overleden mevrouw Elisabeth Wilhelmina Groenewald – Souisa uit Naaldwijk in de leeftijd van 86 jaar.  Sinds kort woonde zij in de Anjerhof. Lies Souisa werd geboren op het eiland Celebes (Sulawesi) in het voormalig Nederlands Indië.  Zij trad in het huwelijk met Johan Willem Groenewald. Meer dan zestig jaar hebben zij het leven mogen delen. In haar jeugd heeft zij ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt tijdens de tweede wereldoorlog en ook tijdens de naoorlogse jaren van de politionele acties. Rond 1950 verhuisde het jonge gezin naar Nederland waar het uiteindelijk een plek vond in Monster. Jan en Lies hebben samen geleefd en gewerkt voor hun grote gezin van 9 kinderen. Naast de zorg van het huishouden heeft zij jarenlang gewerkt om het gezinsinkomen aan te vullen. Zij was een flinke vrouw die het thuis gezellig wist te maken. Zij heeft veel heimwee gehad naar haar land en familie.

Gelukkig kwam er in de jaren 80 de gelegenheid om een reis naar Indonesië te maken en familie na vele jaren te weerzien. De kinderen groeiden op en verlieten één voor één het ouderlijk huis om een eigen bestaan op te bouwen. Als oma genoot Lies van haar vele kleinkinderen en later de achterklein-kinderen. Zij vond het leuk om hen te verwennen en kreeg daarom de erenaam ‘oma koekie.’ De kookkunst van de Indische keuken bracht zij graag over aan de nieuwe generaties. In het najaar van 2009 is haar man Jan overleden. Zij heeft hem elke dag zeer gemist. De afgelopen tijd gingen haar krachten steeds verder achteruit. Toch nog eerder dan verwacht is zij de Heer tegemoet gegaan. De afscheidsviering vond plaats op oudejaarsdag in de aula van de algemene begraafplaats Molenlande in Monster. Moge Elisabeth Groenewald-Souisa na een zorgzaam leven nu rusten in vrede. Wij wensen haar gezin en familie troost en vrede toe bij het gemis van deze dierbare vrouw.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.