rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 3 - 2015 > Rudolf Nicolaas Maria Alsemgeest

Rudolf Nicolaas Maria Alsemgeest

Geboren: 27 mei 1945
Overleden: 18 september 2015
Plaats: Honselersdijk

In dankbare herinnering

Op 18 september j.l. overleed Ruud Alsemgeest in de leeftijd van zeventig jaar. Hij groeide op  in een groot gezin en al gauw bleek dat hij goed kon leren. Zijn ouders, vooral zijn vader, meende er goed aan te doen hem een opleiding te geven bij de Franciscanen in de Stoutenburg maar daarmee zou Ruud niet gelukkig worden. Met zijn elektrotechnisch inzicht en praktische vaardigheden kon hij zijn talenten helemaal inzetten in de glastuinbouw. In 1972 trouwde hij met Gon van Dijk. Zij woonden zevenendertig jaar aan de 2e van Reenenstraat waar ze een fijn gezin vormden met een dochter, een zoon en sinds 2012 een prachtige kleindochter. Ruud had een optimistische kijk op het leven, waarbij zijn familie het middelpunt vormde van zijn bestaan. Zijn levenslust, doorzettingsvermogen en betrokkenheid hebben velen geïnspireerd. Ook in de tien jaar dat hij met chemo kuren en andere medische behandelingen  gevochten heeft voor zijn gezondheid.
Zijn werk bracht hem tot ver over de grens waar hij zijn deskundigheid en vakmanschap graag kon inzetten. Zelfs tot ver buiten Europa. Een man met grote didactische gaven. Daarvoor werd hij dan ook geregeld gevraagd om projecten overzee en technisch personeel daar te begeleiden. Ruud zag in hen niet alleen technische arbeidskrachten maar op de eerste plaats mensen, medemensen, van welke taal, cultuur of religie dan ook. Dat sprak hem aan en zo kon hij hen dan ook meer dan vaktechnische zaken leren. Veel meer een promotor, een bemoediger, je eigen gave aan laten boren en er, naar zijn voorbeeld, op vele gebieden mee aan de slag gaan. Zo gaf hij je zelfvertrouwen. Voor Ruud bleef  de inhoud belangrijker dan de verpakking. Hij zag de mens achter de schone schijn of de stille zorg. Zo hebben we hem herdacht in de liturgie ten afscheid op woensdag 23 september en hem aansluitend ten grave gedragen op Zandhaver. ‘Zijn stem klinkt nog na in je oren en zijn woorden en daden dragen je mee in je hart’. Wij hopen dat de pijn om het gemis mettertijd zal verzachten en dat zijn nagedachtenis in liefdevolle herinnering zal voortleven.

Pastor Hans Smulders

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.