rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 3 - 2015 > Petrus Gerardus Johannes Damen

Petrus Gerardus Johannes Damen

Geboren: 29-10-1929
Overleden: 12 augustus 2015
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Op 12 augustus jl overleed op 85 jarige leeftijd Petrus Gerardus Johannes Damen. Piet, geboren en getogen in Monster, kwam uit een gezin van acht kinderen waar hem familie-gevoel, eenvoud, liefde voor de natuur en het kweken werden bijgebracht. Naar het voorbeeld van zijn vader groeide er een warme belangstelling voor kerkmuziek. Daarin kon Piet -65 jaar lang als koorlid van Laus Deo- zijn geloof uitzingen, de schoonheid van het Gregoriaans, vreugde, verdriet en dankbaarheid. Geloven werd een werkwoord van hem, vol plichtsbesef, samen met zijn vrouw Will en hun gezin met zes kinderen. Een vlijtig en standvastig man, onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice, met aandacht voor wat samen gevierd moet worden - geen beter restaurant dan thuis-. Op zijn wijze  wist hij mee te bewegen in de stroom van verandering die de kinderen en kleinkinderen in beweging brachten. Daarbij behield hij oog voor traditie tot en met het vieren van pakjesavond met Sinterklaas. Zo werd vanuit de Kleine Achterweg in Naaldwijk, waar ze de laatste vijfentwintig jaar hebben gewoond, jaarlijks een pakket met lekkers naar de kinderen in het buitenland gestuurd. Kerstkaarten en andere felicitaties schreef hij zelf. Na het overlijden van zijn vrouw zat Piet de afgelopen vijf jaar niet bij de pakken neer. Bridgen, zwemmen, zingen, zijn ochtendkrantje, de hobbykas. Menigeen heeft hij nog lange tijd blij gemaakt met zijn boontjes en komkommers. Tijdens zijn wandelingen maakte hij altijd wel een praatje met wie dan ook. Soms diepzinnig. Was dat laatste niet het geval dan zuchtte hij: “ik heb vandaag nog geen fatsoenlijk mens gezien”!
Tot op een paar maanden terug bleef Piet gezond naar lichaam en geest. Bij het ontvangen van de ziekenzalving op 2 augustus, omringd door zijn kinderen en kleinkinderen, sprak hij tevreden van een “mooi en rijk leven”, maar ook “mijn stem zal niet meer klinken….”.
Tijdens de avondwake en bij de uitvaart in de Machutuskerk, op respectievelijk 17 en 18 augustus,  heeft voor Piet het Requiem, Resurrexit en In Paradisum geklonken waarna we de kinderen die hem ten grave hebben gedragen mochten begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan Zandhaver 2 te Naaldwijk. Pasen was zijn grootste feest! Dat Petrus Gerardus Johannes Damen nu met zijn vrouw Will van Wingerden mag delen in de verrijzenis van onze Heer.

Pastor Hans Smulders

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.