rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 3 - 2015 > Hendrikus Laurentius Maria Meijer

Hendrikus Laurentius Maria Meijer

Geboren: 28 maart 1929
Overleden: 26 september 2015
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Op 26 september jl overleed Henk Meijer. Geboren te Monster op Plaats Langeveld (voorjaar 1929) lag voor hem een lang leven in het verschiet. Hij groeide op in een tuinders gezin met negen jongens en één meisje. De crisisjaren waren zwaar, ook voor de familie Meijer. Na de oorlog groeide bij Henk verder het verlangen, mede gevormd door peetoom Joop, zelf tuinder te worden. “Die Jugendzeit vorüber gerauscht” leerde Henk als jongeman in de winter van 1956-1957 Toos Kester kennen met wie hij in 1963 in het huwelijk trad. Zij kregen samen twee zoons die deels in zijn voetspoor traden. Zij leerden dat een gelukkig leven niet alleen rozengeur en maneschijn is….. maar dat er, naar zijn voorbeeld, geploegd, gezaaid en gemaaid moet worden. Henk’s tuinderskwaliteiten brachten rijke vrucht voort. Hij bracht als volledig zelfstandig tuinder veel goede producten naar de veiling. Begin jaren tachtig kon het gezin een eigen huis laten bouwen waar zij als het ware een eigen paradijsje vormden en naar harte lust ieder zijn hobby kon uitleven. Daar genoten ze volop van hun vrijheid en de prachtige bloementuin. En ook de kleinkinderen vonden er hun eldorado.
Het verlies van broers en zus maakte Henk erg verdrietig. Een hersenvliesontsteking enkele jaren geleden taste zijn krachten aan. Er werd toen besloten te verhuizen naar de nieuwbouw aan het Kerkplein te Monster waar hij in de kring van zijn dierbaren graag nog langer had vertoefd. Henk heeft het leven liefgehad, wist dat wat je kweekt goede grond moet vinden. Zo was ook zijn geloof. Hij zelf vormde goede grond ook als “die Steppe regungslos schweigt”.
Op donderdag 1 oktober hebben we vanuit de eucharistieviering in de H.Machutuskerk Henk begeleid naar zijn laatste rustplaats in het familiegraf aldaar met in ons hart nog de gebeden en de echo “Du hast im Himmel viel Engel bei dir Schick doch einen davon auch zu mir”. Als je het leven hebt liefgehad dan mag je van een gelukkig leven spreken. Dat moge voor Toos en de familie een troost zijn, en dat Henk zich nu voor altijd geborgen mag weten in leven met de Eeuwige.

Pastor Hans Smulders 

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.