rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 3 - 2015 > Cornelia Jacoba Martina van Marrewijk-Bol

Cornelia Jacoba Martina van Marrewijk-Bol

Geboren: 30 augustus 1934
Overleden: 24 september 2015
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 24 september is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Cornelia Jacoba Martina van Marrewijk–Bol uit Naaldwijk in de leeftijd van 81 jaar. Cock groeide op in Kwintsheul en trad in het huwelijk met  Cees van Marrewijk. Samen hebben zij in ’s-Gravenzande met hard werken een tuinbouwbedrijf opgebouwd. Cock was een lieve en zorgzame moeder voor Elineke, John, Cokkie en Ton.  Ze wist het huishouden goed te organiseren, zorgde voor een hartelijke en gastvrije sfeer en was zeer betrokken bij het bedrijf. Cock was een sterke vrouw en kon veel aan. Een groot verdriet in haar leven is het overlijden van Cees in 1997, na een ingrijpende ziekteperiode. Zij heeft hem elke dag gemist.  Toch lukte het haar gaandeweg het leven weer op te pakken. Zij was kordaat en zelfstandig en onderhield trouw haar contacten met familieleden, vriendinnen en vrienden. Zij was een echt mensenmens, opgewekt en belangstellend en hield van gezelligheid. Zij kon genieten van het kaartspel, met name de bridge en was lid van verschillende clubs. De laatste jaren woonde zij in Naaldwijk en had het prima naar haar zin met haar lieve buren. De kleinkinderen hadden een bijzondere plek in haar hart. Er zijn volwassen kleinkinderen en nog jongere. Cock was heel groots op hen. Heel mooi is vorig jaar eind augustus haar 80 ste verjaardag gevierd. Niet lang daarna kreeg  Cock het schokkende bericht dat zij  ongeneselijk  ziek was. Haar leven veranderde van de ene op de andere dag. De wijze waarop zij met deze onzekere situatie is omgegaan, dwingt veel bewondering en respect af.  Zij was dankbaar voor alle liefde en zorg die zij ontving van haar gezin en van veel mensen om haar heen. Veel kracht vond zij in haar geloof.  Cock was trouw aan de viering van de Eucharistie en voelde zich gedragen door de kracht van Gods liefde. Bijzonder dat zij vorig jaar nog met haar twee dochters heeft deelgenomen aan de Westlandse bedevaart naar Assisi en Rome.  Ook is zij een paar keer mee geweest met de Westlandse bedevaart naar Kevelaer. Gelukkig heeft Cock haar eerste achterkleinkind van mogen aanschouwen. Hoewel haar krachten gaandeweg achteruit gingen, bleef Cock zoveel mogelijk actief en zelfstandig. Begin september werd zij opeens heel kwetsbaar.  Nu heeft de Heer haar thuisgebracht en is er rust gekomen. Voor haar kunnen wij er vrede mee hebben.
Wij hebben dankbaar op het leven van Cock teruggekeken tijdens de avondwake en uitvaart op 29 en 30 september in de Adrianuskerk. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden en vriendinnen veel kracht en troost toe bij het gemis van deze lieve en moedige vrouw.                     

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.