rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 3 - 2015 > Cornelia Adriana Maria Berkhoudt-van Luijk

Cornelia Adriana Maria Berkhoudt-van Luijk

Geboren: 9 december 1931
Overleden: 31 augustus 2015
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op  31 augustus is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Cornelia Adriana Maria Berkhoudt – van Luijk in de leeftijd van 83 jaar. Met het toenemen van de jaren waren haar krachten en mobiliteit weliswaar achteruit gegaan, maar Corrie stond nog zelfstandig in het leven. Na een kortstondig ziekbed is zij in het ziekenhuis in Delft overleden.
Een lange lijdensweg is haar gelukkig bespaard gebleven. Dankbaar voor alles wat zij voor haar gezin en anderen heeft betekend, hebben wij haar leven met goede en kwade dagen in Gods Hand neergelegd tijdens de uitvaartmis op 4 september jl.  Corrie is geboren en getogen in Poeldijk en leerde van jongs af aan mee aanpakken. Zij kreeg de gelegenheid om een opleiding te volgen voor de gezinszorg en heeft dat werk met hart en ziel gedaan in Schiedam.
In 1962 trad zij in het huwelijk met Jan Berkhoudt.  Na eerst korte tijd in Delft gewoond te hebben, bouwden zij samen met hard werken aan de Blaker van de grond af aan een tuinbouwbedrijf. Corrie was zeer bij het bedrijf betrokken en heeft jarenlang komkommers gesorteerd.Zij was een zorgzame moeder voor Paul, Geert, Alfred en Ingrid.
Een zeer ingrijpende gebeurtenis is het overlijden van haar man Jan in 1983 na een periode van ziekte. Corrie bleef alleen achter in de zorg voor de tuin en het gezin. Gelukkig heeft zij goede steun ontvangen van familie en de buren van de Blaker. Na verloop van tijd verhuisde zij naar het dorp en bouwde een mooi sociaal leven op in verschillende verenigingen en clubs. Corrie maakte werk van haar ontwikkeling en vond het fijn om anderen te ontmoeten. Zij is dienstbaar geweest aan het welzijn van ouderen en zieken door de zorg voor tafeltje dekje en het gastvrouw zijn in verpleeghuis De Naaldhorst. Met veel plezier woonde zij in de Ruyterhof.  Zij leefde zeer mee met haar kinderen en hun gezinnen. De kleinkinderen hadden een bijzonder plekje in haar hart. Moge Corrie na een welbesteed leven rusten in vrede. Wij wensen het gezin, de familie, vriendinnen en buren veel sterkte toe bij het dragen van het verlies.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl