rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 3 - 2015 > Alijda Wilhelmina van der Valk-Switzar

Alijda Wilhelmina van der Valk-Switzar

Geboren: 15 mei 1925
Overleden: 20 juli 2015
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Op 20 juli is mevrouw Alijdia van der Valk – Switzar in Delft, op negentig jarige leeftijd, overleden.

Zij werd geboren op 15 mei 1925 en groeide op in Monster. Het gezin telde zeven kinderen. In 1950 trouwde zij met Adrianus Gijsbertus van der Valk. Toen zij van een bovenwoning in Monster zestig jaar geleden verhuisden naar de Ahornstraat aldaar werd deels verhuisd met een bakfiets. De straten daar waren nog niet verhard. Toen vader Ad in 1970 plotseling kwam te overlijden stond moeder Alijdia er alleen voor drie jongens en twee meisjes in de leeftijd tussen de tien en twintig op te voeden. Dat deed zij met veel toewijding en wijsheid en met een sterk karakter. Zij was echt de spil waar het gezinsleven al die jaren aan de Ahornstraat om draaide. Naast de zorg voor de kinderen vond zij altijd tijd om zich ook voor anderen in te zetten. Bestuurlijke taken in de KBO en voor het Rode Kruis combineerde zij met een actief parochieleven. Lange tijd zong zij in het koor van de Machutus en van het klooster in Monster. Toen het te zwaar voor haar werd de hoge trappen naar het koor te beklimmen moest zij daar jammer genoeg mee stoppen. Zij hield haar geest helder o.a. door woord puzzels en haar wekelijkse kaart avondjes. Haar geloof bood haar houvast ook toen de kinderen het huis uit gingen en ieder hun eigen weg. Met de kleinkinderen was zij zeer verguld. Aan haar lange leven kwam onverwacht na een kort ziekbed een eind.

Op zaterdag 25 juli hebben we in de Machutuskerk afscheid van haar genomen en zijn de levenslinten met ieder van de kinderen en kleinkinderen ontbonden waarna we haar te rusten hebben gelegd op de RK begraafplaats van Monster. Zij laat vele lichtjes achter. Het eeuwige Licht verlichte haar.

Pastor Hans Smulders

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.