rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 3 - 2015 > Adriana Cornelia Thoen-van der Hoeven

Adriana Cornelia Thoen-van der Hoeven

Geboren: 16 juli 1927
Overleden: 06 september 2015
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 6 september is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Adriana Cornelia Thoen-van der Hoeven uit Naaldwijk, in de leeftijd van 88 jaar. De laatste jaren gingen haar lichamelijke en geestelijke krachten gaandeweg achteruit. De afgelopen maanden werd zij verzorgd in verpleeghuis Sammersbrug. Wij hebben haar leven in Gods Hand neergelegd tijdens de avondwake en uitvaart in de Adrianuskerk op 9 en 10 september jl.  Jeanne was de laatst levende van het gezin waarin zij is geboren. Vele jaren is zij werkzaam geweest in een kledingzaak. Zij had gevoel voor stijl en vond het fijn om de klanten goed te helpen. Haar broers en zussen traden in het huwelijk en Jeanne bleef met haar zus Gré in het ouderlijk huis, waar zij altijd zorgzaam klaar stonden voor hun moeder. Op 47 jarige leeftijd trad zij in het huwelijk met Theo Thoen uit Kwintsheul. Hij was weduwnaar en samen hebben zij van mooie en gezellige jaren genoten. Zij behoorden tot de eerste bewoners van de Bizet. Met de kinderen van Theo bouwde Jeanne een goede band op. Hetzelfde geldt voor de kleinkinderen. Jeanne was een leuke oma die hen met veel interesse volgde. Zij was altijd heel gastvrij en attent. Een groot verdriet is het plotselinge overlijden van Theo in 1983. Jeanne heeft hem zeer gemist maar wist gelukkig gaandeweg de draad weer goed op te pakken. Zij was creatief, maakte kleding en wenskaarten. De kaartclub was ook belangrijk voor haar. Jeanne was een vriendelijke en hartelijke vrouw, met altijd een glimlach op haar gezicht. Zij ging graag naar de Adrianuskerk en ook naar de seniorenviering in De Binnenhof. Zij vond rust en kracht in het gebed. In haar geloofsbeleving nam Maria een bijzondere plaats in. Nu is haar leven tot voltooiing gekomen in het Mysterie van Gods Eeuwige Liefde. Moge Jeanne na een welbesteed leven rusten in vrede. Wij wensen het gezin en de familie troost en vrede toe bij het dragen van het gemis.

Pastoor Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.