Petrus Hendrikus Vijverberg

Geboren: 01 juli 1924
Overleden: 08 juli 2014
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 8 juli is de heer Petrus Hendrikus Vijverberg uit Naaldwijk zijn Schepper tegemoet gegaan.  Op 1 juli jl. is Henk 90 jaar geworden. Sinds maart jl. namen zijn krachten steeds verder af. Maar hij verlangde er naar deze mijlpaal mee te maken. Zijn verjaardag was een mooie en warme dag te midden van zijn kinderen Mary en Corné en hun gezinnen. Het was bijzonder dat Henk op deze dag ook het H. Sacrament der zieken heeft ontvangen. Precies een week later is zijn leven tot voltooiing gekomen in het Mysterie van Gods Eeuwige Liefde. Henk heeft vele jaren aan de van Koppenweg gewoond met zijn vrouw Riet Zwinkels. Het gezinsleven was nauw verbonden met het tuinbouwbedrijf waar Henk druiven, sla, tomaten, chrysanten en andere gewassen heeft geteeld. Bijzonder was dat hij zijn muzikale talenten tot ontwikkeling heeft gebracht en mooi accordeon, mondharmonica en piano kon spelen. Een zeer ingrijpende ervaring in zijn jeugdjaren is de tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Henk was een gelovig man en is zijn leven lang trouw naar de kerk gegaan. De geloofsafval van deze tijd deed hem pijn. In 1991 is zijn vrouw Riet overleden na een periode van ziekte. Een groot verlies. Henk heeft zelfstandig en zelfredzaam het leven gelukkig weer opgepakt.  Na verloop van tijd ontstond er een hechte vriendschap met mevrouw Mia Vollebregt. Ook voor haar was Henk zeer zorgzaam en samen hebben zij mooie jaren met elkaar mogen delen. Henk heeft zijn kleinkinderen  zien opgroeien tot volwassenheid en is overgrootvader geworden van Elisa. De laatste periode is zwaar geweest. Maar elke dag opnieuw werd hij liefdevol verzorgd door zijn kinderen en zo kon hij in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven. Wij hebben zijn leven in Gods Hand neergelegd tijdens de uitvaart op 12 juli in de Adrianuskerk. Moge Henk Vijverberg na een welbesteed leven rusten in vrede. Wij wensen zijn gezin, mevrouw Vollebregt, familie en vrienden troost en vrede toe bij het gemis van deze dierbare man.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.