Maria Gertruida Nillesen-Bol

Geboren: 20 november 1920
Overleden: 17 augustus 2014
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Op 17 augustus is mevrouw Maria Gertruda  Nillesen – Bol van ons heengegaan in de leeftijd van 93 jaar. De laatste periode van haar leven werd zij verzorgd in ‘De Pijletuinenhof’ resp. ‘Het schierleiland’ in Naaldwijk. Zij had een band met Monster omdat haar dochter Hennie hier woont en een actief lid is van het zangkoor ‘Vivace.’  In 2007 werd haar echtgenoot Piet vanuit de H. Machutuskerk begraven op het parochiekerkhof. 

Mieke werd geboren in het Noord Limburgse Baarlo. In haar jeugd kon zij prachtig zingen. Als zij als soliste het Ave Maria zong, kon je een speld in de kerk horen vallen. Haar vader runde het dorpscafé, waar Mieke van jongsaf aan meewerkte. Tijdens de bevrijding heeft Baarlo zeer onder het oorlogsgeweld geleden en werden vele huizen en ook de kerk verwoest.

Na een verkeringsperiode van 9 jaren trad Mieke in 1947 in het huwelijk met Piet Nillesen. Omdat haar echtgenoot bij de Nederlandse Spoorwegen werkzaam was, vestigde het jonge echtpaar zich in Den Haag. In het nieuwe Moerwijk bouwden zij aan hun toekomst. Helaas is een tweeling bij de geboorte overleden. Een zeer ingrijpende ervaring. Gelukkig kwam Hennie.

In de geloofsbeleving van Mieke nam Sint Jozef een belangrijke plaats in. Zijn zorgzaamheid was voor haar een bron van inspiratie om zich in te zetten voor anderen.

Mieke was een zeer zorgzame echtgenote en moeder. Ook voor anderen stond zij altijd klaar. Zoals voor de familie Van Ede, een gezin met 10 kinderen, waar de moeder heel jong is overleden. Mieke werd voor hen een tweede moeder.  Ook was mevr. Nillesen vrijwilligster bij ‘De Zonnebloem.’ Liefst zestig jaar heeft zij dezelfde woning bewoond in Moerwijk. In de loop der jaren werd de wijk steeds multicultureler. Dat vroeg best aanpassingsvermogen, maar met iedereen in het portiek onderhield zij een goede band. Mieke was een vrouw met een duidelijke eigen mening, zij was creatief, gastvrij en hield van gezelligheid. Zeer was zij verbonden met het gezin van Hennie en Nico en hun kinderen Kim, Karlijn en Lars. Heel trots was zij op haar achterkleinkind Tijn. In de loop der jaren ging haar gezondheid steeds verder achteruit. Na het overlijden van Piet viel het alleen zijn haar zwaar. Met heel veel liefde is zij verzorgd en gesteund door Hennie en haar gezin. Voor haar was dat als enige dochter een veelomvattende taak, die zij trouw heeft volbracht.

Met dankbare woorden en prachtige liederen van ‘Vivace’ hebben wij haar leven in Gods Hand neergelegd tijdens de uitvaartmis op 21 augustus in de H. Machutuskerk. Moge Mieke na een dienstbaar leven rusten in vrede. Wij wensen Hennie en haar gezin troost en vrede toe bij het gemis van deze dierbare vrouw die  er in hun leven altijd is geweest.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.