rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 3 - 2014 > Hendricus Leonardus van Paassen

Hendricus Leonardus van Paassen

Geboren: 11 juli 1930
Overleden: 02 september 2014
Plaats: Maasdijk

In dierbare herinnering

Op 2 september 2014 is, op 84-jarige leeftijd, de heer Hendricus Leonardus van Paassen thuis in Maasdijk overleden. Henk is op 11 juli 1930 geboren en in Naaldwijk opgegroeid als oudste van 16 kinderen. Na de Lagere School ging hij werken bij zijn vader in het tuindersbedrijf. Tijdens een scoutingbijeenkomst in 1956 ontmoette hij Joop. Henk was hopman en tijdens die bijeenkomst verloor hij akela Joop niet meer uit het oog. Ze trouwden op 28 januari 1961 en ze gingen wonen aan de Groeneweg. Ze kregen zes zonen. Henk was in 1958 een tuinderbedrijf gestart, vlak bij de Oranjesluis. Daar werd een huis gebouwd waar het gezin vanaf 1974 gaat wonen. In 1979 wordt een groter perceel gekocht aan de Tuindersweg waar een warenhuis en een woonhuis op worden gebouwd. Vanaf 1982 krijgt Henk hulp van een van zijn zoons. Uiteindelijk hebben drie van de zes zonen het bedrijf voortgezet; zij zijn nog steeds actief als tuinder. Henk en Joop krijgen meer tijd voor reizen naar verre bestemmingen en voor vrijwilligerswerk (voor school en kerk). In 1990 trekt Henk zich terug uit het bedrijf en laat hij een huis bouwen aan de Van Beuningenstraat in Maasdijk. Hier gaan Henk en Joop in 1993 wonen. Henk was een sterke man, een man van aanpakken; hij straalde kracht uit en dat sprak Joop ook aan tijdens hun eerste ontmoeting. Deze kracht heeft Henk niet alleen gebruikt in zijn werk, maar ook in zijn gezin. Daarnaast gebruikte hij die kracht om de jongens verantwoordelijkheid te geven, juist door ze keuzevrijheid te geven en hen in hun beslissingen te steunen. Henk heeft zijn krachten ook gegeven voor de Jacobuskerk, door zijn zorg voor de bloemversiering, zijn inzet bij de bouw van ‘de Route’, het vervoer van pater Roetenberg en het klaarzetten van de stoelen in de kerk. Henk wist al langere tijd dat hij ziek was. Hij werd zwakker en zijn zwager, pater Vijverberg, diende hem het Heilig Sacrament van de Zieken toe op 28 augustus. Na van iedereen afscheid te hebben genomen, overleed Henk in alle rust op 2 september. De avondwake vond plaats op 7 september en de uitvaartdienst op 8 september, beide vanuit de Jacobuskerk.

Hierna is Henk begraven op de Algemene Begraafplaats in Maasdijk. We bidden dat Henk op handen naar het eeuwige leven is gedragen en daar mag rusten, opgenomen in Gods liefde.

diaken R. Dits

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.