Cornelia Boeters-Fabrie

Geboren: 16 mei 1925
Overleden: 28 augustus 2014
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Corrie Fabrie is op 16 mei 1925 geboren. Ze trouwde met Gijsbertus Adrianus Boeters. Samen kregen ze 8 kinderen, 3 dochters en 5 zonen. Ze moest meemaken dat haar oudste zoon stierf. Verheugend is dat ze oma mocht worden van 19 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Na 89 jaar stierf Corrie op 28 augustus 2014. Op dinsdag 2 september kwamen we in de kapel van De Ark samen rond het dode lichaam van Corrie. We begonnen de uitvaart met het uitspreken van dit gebed: 'God van leven, U heeft Corrie tot leven geroepen. Nu zij gestorven is, willen wij u vragen om haar leven te voltooien, om af te maken wat U in haar begonnen zijt. Herschep haar tot nieuw leven en schenk haar de vrede en de vreugde van uw aanwezigheid, door Christus onze Heer.' Er was een stilte waarin wij onze eigen herinneringen aan deze goede vrouw konden memoreren. Het verhaal van de Emmaüsgangers klonk. We vierden Eucharistie en we herkende Jezus aanwezigheid bij het breken van het brood. Zoals wij ons Jezus herinneren als iemand die Gods goedheid voorleefde, zo mogen wij ons Corrie blijven herinneren. Het goede wat moeder en oma ons geleerd heeft zetten wij voort. We hebben haar dode lichaam besprenkeld met wijwater en bewierookt. Aansluitend vond de crematieplechtigheid plaats in Ockenburgh. Dag Corrie, rust in vrede.

Pastor Straathof.

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.