rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 3 - 2014 > Adrianus Petrus Maria van Zeijl

Adrianus Petrus Maria van Zeijl

Geboren: 17 december 1928
Overleden: 19 september 2014
Plaats: Kwintsheul

In dankbare herinnering

In de aankondiging schreef de familie: ‘Machteloos moesten wij toezien hoe onze lieve, sportieve sterke man zijn levensadem werd ontnomen.” Hij overleed hij in het ziekenhuis nadat hij te midden van zijn lieve vrouw en kinderen het sacrament van de zieken had ontvangen. Wij mochten hem herinneren als die sterke man die goede vruchten heeft voortgebracht en zoals in die gelijkenis in het evangelie mochten wij weer horen dat het koninkrijk van God gelijkt op een mosterdzaadje. Als  het eenmaal is uitgegroeid is het groter dan alle andere struiken. Aad heeft dat in zijn werk als kweker en als trainer en begeleider van jeugd in zijn gezonde en sterke jaren vaak mogen ervaren. Hij heeft velen met zijn sportiviteit mogen helpen. Op de aankondiging stond de regenboog boven de kas en plaatste over het kruis een mooie gloed. Het was daarom dat in de kerk ook die indrukwekkende versiering door Toos was aangebracht in dat bloemstuk, dat een prachtige regenboog uitdrukte met de mooie kleuren van de regenboog. Tijdens de viering in de kerk mochten wij de mooie muziek van Perosi beluisteren waarvan hijzelf ook zo hield. En we mochten hem in onze gebeden toezeggen:  A.Dieu – Tot Ziens bij de Heer. Dat hij nu moge rusten in vrede.

pastor A.A. van Well

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.