rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2014 > Nicolaas Engelbertus Jozef Zuiderwijk

Nicolaas Engelbertus Jozef Zuiderwijk

Geboren: 18 maart 1955
Overleden: 30 april 2014
Plaats: Honselersdijk

In dankbare herinnering

Nico was een sportieve jongen en kon goed leren. Na de HTS ging hij werken als projectleider/werkvoorbereider in de verwarmings- en installatietechniek. Hij was zeer precies en inventief in zijn aanpak. Nadat zijn ouders waren over-leden, bleef hij in het ouderlijk huis achter. Omdat dit pand honderden jaren oud was, bouwde hij op dezelfde plek een nieuw huis. Zijn grote hobby en passie was de duivensport. Hij heeft daarin goede resultaten weten te bereiken, prijzen behaald en veel goede contacten opgebouwd. In 2002 is Nico in het huwelijk getreden met Rita. Samen hebben zij genoten van mooie jaren.  Toen Nico het bericht kreeg dat hij ALS patiënt was, veranderde het leven ingrijpend.  Heel moedig heeft hij zijn ziekte gedragen. Met heel veel liefde heeft Rita hem verzorgd, met de steun van familie en anderen. Het meeleven van zijn vrienden deed hem goed. Veel kracht hebben Nico en Rita gevonden in het geloof.  Wij hebben afscheid genomen van Nico tijdens de avondwake en uitvaart op 6 en 7 mei in de parochiekerk van Honselersdijk. Bij de uitvaart hebben wij het verhaal

gelezen over de ark van Noach, waar de duif terugkeerde met een olijftakje in zijn bek en het evangelie van de doop van Jezus in de Jordaan waar de H. Geest onder de gedaante van een duif op hem neerdaalde. Bij het graf hebben wij duiven losgelaten en Nico toegewenst: ’Goede vlucht!’ Moge hij na een liefdevol leven rusten in vrede. Wij wensen Rita,  zijn familie en vrienden veel kracht en troost toe bij het dragen van dit grote verlies.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.