rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2014 > Maria Petronella van der Knaap-de Brabander

Maria Petronella van der Knaap-de Brabander

Geboren: 16 december 1946
Overleden: 30 mei 2014
Plaats: Kwintsheul

In dankbare herinnering

Maria Petronela de Brabander is op 16 december 1946 in Monster geboren en op 30 mei 2014 te Kwintsheul overleden. Ze was weduwe van Ton van der Knaap. Samen mochten ze de ouders zijn van 2 dochters. Drie kleinkinderen werden er geboren. Bovenaan de rouwkaart lieten de dochters zetten: 'Je hebt op jouw manier altijd voor ons klaargestaan, geborgenheid en liefde heb je aan al je Troelen gegeven... Zo was je hele leven.' Vele mensen konden Riet als een vrouw met een norse blik, weinig woorden en altijd een sigaretje in haar hand. Dit beeld is beperkt, zoals wij mensen altijd een beperkte blik van de mens hebben. Het leert ons, niet te snel te oordelen. Alleen God kent ons helemaal. Riet was daarnaast ook moeder, schoonmoeder en een bezorgde oma. Vrijwel dagelijks ging de telefoon om te melden dat ook in 'de Heul' de zon was opgegaan en dat Riet van plan was een wandeling te gaan maken naar het bankje op het plein om een peukje te roken. De laatste 12 jaar van haar leven waren wat rustiger, stabieler. Ze had een goede medicatie en hulp in de huishouding, wat het leven, leefbaar maakte. Vrijdag 6 juni 2014 kwamen we met vele samen in de St. Andreaskerk om voor de uitvaartviering afscheid te nemen. In de uitvaart hoorden we bij Johannes dat Jezus zei: 'Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in mij gelooft heeft het eeuwig leven.' Met de klanken van een prachtig orgelstuk in de kerk en het gezang van de zangvogels buiten, werden onze gebeden voor Riet, gebracht voor de troon van God. We hebben Riet uitgedragen naar haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof. Dat Riet mag rusten in de vrede van de Heer. 

Pastor Straathof

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.