Maria Antonia Droog-Fokke

Geboren: 24 juni 1923
Overleden: 24 juni 2014
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 24 juni, haar 91ste verjaardag is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Maria Antonia Droog–Fokke uit Naaldwijk. De afgelopen jaren werd zij liefdevol verzorgd in het  verpleeghuis ‘De Naaldhorst’ en ‘De Hooge Tuinen.’ Riet Fokke is afkomstig uit Wassenaar en kwam als gezinsverzorgster naar Naaldwijk in het gezin van Arnold Droog. Na het overlijden van zijn vrouw Margaretha Heskes en hun achtste kindje Caroline in 1960 bleef hij alleen achter met 7 kleine kinderen. Na een aantal hulpen kwam Riet in het gezin. Op haar eigen manier heeft zij de zorg op zich genomen, hetgeen een veelomvattende taak was. Aan feesten als Sinterklaas en Kerst werd veel aandacht besteed. Na verloop van tijd is Arnold Droog met haar hertrouwd. Riet had grote moeite met de grote veranderingen in de katholieke kerk na het Tweede Vaticaans Concilie en is jarenlang een actief lid geweest van de groep ‘Katholiek Westland.’ Zij was gehecht aan de traditie, vond kracht in het gebed en had een bijzondere liefde voor moeder Maria. De Latijnse liturgie was haar dierbaar. Toen de kinderen volwassen werden en het ouderlijk huis verlieten om een eigen bestaan op te bouwen, brak er een nieuwe periode aan. Samen met Arnold heeft zij zeer genoten van het zomerhuisje in de bossen van Gelderland en ook mooie buitenlandse reizen en bedevaarten gemaakt. Zij is oma geworden van vele kleinkinderen en achterkleinkinderen.  In 2001 is haar man Arnold overleden en bijna 5 jaar geleden zoon Sjaak. In de afgelopen jaren schoot haar geheugen meer en meer tekort en werd zij fysiek ook steeds kwetsbaarder. Nu heeft de Heer haar thuis gebracht, na een leven met goede en kwade dagen. De H. Requiemmis voor haar zielenrust is opgedragen in de St. Adrianuskerk op 1 juli. Wij wensen haar gezin en familie troost en vrede toe.

pastoor J. Steenvoorden

 

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.