rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2016 > Wilhelmina Catharina van Dijk-Timmers

Wilhelmina Catharina van Dijk-Timmers

Geboren: 30 september 1932
Overleden: 17 maart 2016
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 17 maart is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Wilhelmina Catharina van Dijk-Timmers in de leeftijd van 83 jaar. De laatste jaren werd zij liefdevol verzorgd in verpleeghuis ‘De Vloot’ in Maassluis. Miep groeide op in Loosduinen en trad in 1958 in het huwelijk met Frans van Dijk. Na eerst ingewoond te hebben bij vader Timmers verhuisden zij via Delfgauw naar Naaldwijk. Vele jaren woonden zij in een dienstwoning op het proefstation aan de Zuidweg waar Frans vele jaren werkzaam is geweest. Daar groeiden hun vier dochters Francien, Willy, Paula en Carla op in een omgeving waar alle ruimte was om te spelen. Miep was een opgewekte en positief denkende vrouw die altijd klaar stond voor haar gezin. Zij maakte ook tijd van haar eigen ontwikkeling. Las boeken, volgde haar kinderen in het onderwijs, was jarenlang een enthousiast en inspirerend lid van een bijbelgroep in de parochie. Vanuit de bijbelgroepen heeft zij met Frans ook deelgenomen aan reizen naar Bijbelse plaatsen, zoals Rome. Miep kon dingen heel raak en met een kwinkslag zeggen. Haar kinderen groeiden op in een tijd van grote veranderingen in de samenleving. Zij bleef trouw aan haar geloof en principes en was tegelijkertijd een moeder die ruimte en vertrouwen gaf. Haar kinderen vonden bij haar altijd een open deur, een luisterend oor en een belangstellend woord. Van de dienstwoning op het proefstation verhuisden Frans en Miep naar de Frederik Hendrikstraat. Frans was een deskundig en veelzijdig man. Miep genoot ook van zijn hobby’s zoals het kweken van bonsaiboompjes en fuchsia’s. Frans was vele jaren lid van het collectanten-college St. Franciscus van Assisi van de parochie. Miep onderhield fijne contacten met de andere collectanten en hun echtgenoten. Heel trots was zij op haar 5 kleinkinderen die zij altijd gastvrij ontving. De laatste jaren van haar leven zijn zwaar geweest. Zij was Frans tot steun en toeverlaat in zijn kwetsbare levensfase waarin zijn geestelijke krachten steeds verder achteruit gingen. Na zijn overlijden in 2005 probeerde Miep moedig het leven weer op te pakken. Helaas werd zij zelf ook door dementie hulpbehoevend. Nu heeft zij rust gevonden en is zij met Frans herenigd in het Mysterie van het Eeuwig Leven. Wij hebben van Miep afscheid genomen in de viering van Woord en Gebed in Crematorium Ockenburgh in ’s-Gravenhage op 23 maart, midden in de Goede Week. Aan haar kruisweg is nu een einde gekomen. Moge het Licht van Pasen haar verlichten. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden troost en vrede toe bij het dragen van het gemis van deze hartelijke vrouw.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.