rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2016 > Johannes Damianus Gerardus Antonius Volkering

Johannes Damianus Gerardus Antonius Volkering

Geboren: 28 juli 1941
Overleden: 09 januari 2016
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Jan werd op 28 juli 1941 in Wateringen geboren. In het huis waar hij 74 jaar geleden is geboren mocht hij zijn hele leven zijn thuis noemen. Zijn zussen en broer trouwde en verlieten het ouderlijk huis. Jan kreeg een baan als buschauffeur in Den Haag, hetzelfde beroep als zijn vader. 's Morgens de eerste rit uit de remise, die reed Jan het liefst. Er werd niet veel gezegd. Het ware mensen die op de vroege morgen zwijgend naar hun baas toe gingen. Jan was trouw, je kon van hem op aan. Trouw aan mensen, trouw aan de tijd. Daarnaast was hij zorgzaam en eenvoudig. Hij heeft lange tijd zorg gedragen voor zijn ouders. Met name zijn moeder heeft hij tot haar dood verzorgd. Zorgen voor de ander zit niet altijd in grote dingen. Het is meer dat je liefdevol met elkaar omgaat en er probeert te zijn. Het is jezelf laten zien. Bij Jan hoort daarbij: Het recht door zee zijn... Hij had wekelijks zijn eigen adressen waar hij koffie ging drinken. In alle eenvoud werd het leven besproken. Jan was een trouwe kerkganger, het uurtje in de week was zijn ijkpunt. De laatste weken ging het met Jan niet goed. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis in Delft, Rotterdam en weer naar Delft maar de artsen konden hem niet redden. Jan stierf op 9 januari 2016 in Delft. Zaterdag 16 januari kwamen we samen in de uitvaartviering in de kapel van De Ark. Daarna hebben wij zijn dode lichaam naar zijn laatste rustplaats gebracht op het parochiekerkhof van de St. Jan. Dat Jan mag rusten in vrede en wonen in het huis van de Vader.      

Pastor Straathof

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.