rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2016 > Harmina Elisabeth Wijnanda van Rijn-Beumer

Harmina Elisabeth Wijnanda van Rijn-Beumer

Geboren: 20 november 1928
Overleden: 09 maart 2016
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Mientje Beumer werd op 20 november1928 inDen Haag geboren. Ze was de oudste van 3 meiden. Haar jeugd werd bepaald door de oorlog. Ze kon goed leren maar de oorlog verstoorde dit. Daarbij werd het thuis ook moeilijk voor haar moeder het gezin draaiend te houden omdat haar vader moest onderduiken. Na de bevrijding ging Miep bij een drukkerij werken en daarbij deed ze de handelsavondschool. Ze had iets met taal. Regelmatig kwam het figuurlijke rode potlood tevoorschijn bij fouten in spelling of grammatica. In haar jeugd ging ze vele malen op zaterdagavond met vrienden naar de Cineak. Daar ontmoette ze Theo van Rijn. Na 6 jaar verkering trouwde ze in 1953. Samen werden ze de ouders van 3 kinderen. Twee zoons en een dochter. Het klaar staan voor een ander loopt als een rode draad door haar leven. Ze heeft met haar nuchterheid en opgeruimdheid vele mensen raad gegeven en getroost. Toen de kinderen wat groter waren kwam er tijd voor haar hobby, zingen. Ze zong het hoogste lied bij opeenvolgende kerkkoren. Ze had een prachtige stem. Daarnaast verzorgde zij ook nauwgezet de muziekmappen met liederen. Haar man stierf in 1973, een groot verlies in het nog jonge gezin. Al vrij snel kwam de pastoor vragen of Miep de plaats van haar man in het kerkbestuur kon overnemen. De pastoor stelde haar mening in het bestuur zeer op prijs. Naast fietsen kon je haar bellen voor het oplossen van cryptogrammen. Ze was trots als ze het laatste woord kon invullen. Ook was ze een goede oppas voor haar kleinkinderen. Tussen de middag van school halen om met de kleinkinderen te eten en weer naar school brengen, ze vond het fantastisch. De laatste tijd viel het leven zwaar. Ze kon niet meer fietsen, de tuin moest ze laten doen, en de zang moest ze ook loslaten. Als grootste stap moest ze ook allen die haar dierbaar waren loslaten. We hebben bij haar gebeden en ze heeft de ziekenzalving ontvangen. Op 9 maart 2016 is Miep in haar vertrouwde woning in Wateringen gestorven. Woensdag 16 maart kwamen wij samen voor haar prachtig gezongen uitvaart vanuit de St. Joseph. Aansluitend vond de crematie plaats. Wij bidden dat Miep, verenigd met haar man Theo mag zijn bij God in het land van licht en eeuwig leven.   

Pastor Straathof

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.