rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2016 > Cornelis Johannes Maria van der Meer

Cornelis Johannes Maria van der Meer

Geboren: 27 december 1936
Overleden: 11 februari 2016
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op 11 februari is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan de heer Cornelis Johannes Maria van der Meer in de leeftijd van 79 jaar. Kees groeide op in een kwekersgezin aan de Uithoflaan. Van jongs af aan heeft hij leren aanpakken in de tuinbouw.
Op 26 januari 1966 trad hij in het huwelijk met Cock Vis uit Kwintsheul. Samen hebben zij hard gewerkt in de kwekerij aan de Zweth waar groenten werden geteeld. Samen met Cock heeft hij geleefd en gewerkt voor hun drie kinderen Ron, Mariëlle en Jacqueline. In 1980 verhuisde het gezin naar De Lier, waar rozen en chrysanten werden gekweekt. Kees was een harde werker, maar heeft ook zijn ups en downs gekend. Hij was een energieke man en is tot zijn 75ste in de paprika’s aan de slag geweest. Ontspanning vond hij in de duivensport. Graag ging hij er ook op de fiets op uit en genoot ook van bowlen. Een bijzondere passie had hij voor het kaartspel, klaverjassen en bridgen. Hij kon genieten van ontmoeting en gezelligheid. Voor hem gold: “Een dag niet gekaart, is een dag niet geleefd.” Kees was een zorgzame echtgenoot en trotse vader. Als opa volgde hij zijn 8 kleinkinderen met een warme interesse. De laatste periode van zijn leven heeft hij zeer getobd met zijn gezondheid waardoor zijn wereld kleiner werd. De afgelopen maanden werd Kees steeds kwetsbaarder en hij voelde het einde van zijn aardse leven naderen. Het Gouden Huwelijksjubileum is in beperkte kring nog heel mooi gevierd. Nu is hij gedragen door zijn geloof zijn Schepper tegemoet gegaan. Zoals duiven na een lange reis weer de weg terug naar huis vinden, zo is Kees, na een vlucht van 79 jaren, teruggekeerd in het Huis van zijn Hemelse Vader, waar plaats is voor velen.
Moge hij, na een welbesteed leven, rusten in vrede. Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de avondwake op 16 februari in de Lierse parochiekerk en tijdens de viering van Woord- en Gebed in Crematorium Ockenburgh te ’s-Gravenhage op 17 februari. Wij wensen en bidden Cock en het gezin veel kracht en troost toe in deze tijd van leegte en gemis.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.