rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2016 > Antonia Frederika Scheffers-van Hulst

Antonia Frederika Scheffers-van Hulst

Geboren: 13 februari 1930
Overleden: 11 maart 2016
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 11 maart is, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Antonia Frederika Scheffers-van Hulst uit Naaldwijk in de leeftijd van 86 jaar. Toos werd geboren aan de Angulariusstraat en groeide op aan de Grote Woerdlaan in een arme en zorgelijke tijd. Al jong ging zij aan de slag in de horeca bij Hotel Westlandia en droeg het geld af aan haar moeder om het gezinsinkomen bij te spijkeren. Op 20 oktober 1948 trad zij in het huwelijk met Siem Scheffers uit Honselersdijk en trouwde in bij haar schoonvader die weduwnaar was. Zij nam meteen de zorg voor hem en de nog thuis wonende zwagers op zich. Later verhuisde het gezin naar de Van Reenenstraat en vervolgens naar de Stompersdijk waar zij vele jaren hebben gewoond. Toos was een lieve, zorgzame en ijverige echtgenote en moeder. Altijd was zij bezig. Zij leefde altijd zeer mee met haar 8 kinderen, ook toen zij het ouderlijk huis hadden verlaten om een eigen bestaan op te bouwen. Zij kon genieten van gewone dingen, zoals kleine uitstapjes en haar kaartclubjes. Liefst 27 keer is zij in Lourdes geweest. Maria had een bijzondere plaats in haar geloofsbeleving. Zolang dat mogelijk was, ging zij trouw naar de kerk. Als oma was zij trots op haar 19 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. De laatste jaren heeft zij veel tegenslagen in haar gezondheid moeten incasseren. Dat was een zware tijd. Lange perioden is zij verzorgd in het ziekenhuis en verschillende verpleeg-huizen. Maar Toos was flink en positief. Gedragen door haar wilskracht en geloof en de goede steun van haar gezin wist zij elke keer weer thuis te komen. Maar steeds leverde zij weer een beetje in. Op 13 februari was zij jarig. Deze dag is nog heel mooi gevierd. De afgelopen weken gingen haar krachten steeds verder achteruit. Nu zijn haar bezige handen gevouwen en stil. Dankbaar voor alles wat zij voor haar gezin en anderen heeft betekend, zal haar naam in herinnering blijven. Wij hebben voor haar gebeden in de avondwake en uitvaart op 16 en 17 maart in de Adrianus-kerk. Heel ontroerend dat achterkleindochter Dewi, die binnenkort Eerste Communie gaat doen, een mooi gedicht voor oma heeft voorgedragen. Moge Antonia Scheffers-van Hulst, na een welbesteed leven, rusten in vrede. Wij wensen haar gezin en familie sterkte toe bij het dragen van het gemis van deze dierbare vrouw.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.