rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2016 > Anna Catharina Hendriks-Lastdrager

Anna Catharina Hendriks-Lastdrager

Geboren: 30 augustus 1941
Overleden: 18 februari 2016
Plaats: Honselersdijk

In dankbare herinnering

Op 18 februari is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Anna Catharina Hendriks-Lastdrager uit Honselersdijk in de leeftijd van 74 jaar. De afgelopen jaren heeft Ans zeer met haar gezondheid getobd. Gaandeweg werd de wereld waarin zij leefde steeds kleiner. Dat was zwaar voor haar want zij was een echt ‘mensenmens.’ Gedurende 40 jaren was zij echtgenote van Anton Hendriks. Als moeder stond zij klaar voor haar gezin. Ans was een veelzijdige vrouw, begaafd met vele talenten. Zij speelde viool, was heel taalvaardig in woord en geschrift, was creatief en kon goed organiseren. Veel heeft zij voor de parochie in Honselersdijk betekend als lectrice, voorganger in vieringen, redactielid van het kerkvenster, medewerkster van het Westlandse blad voor de Missie en wijkcontactpersoon. Ans was een actieve en gedreven vrouw die stond voor haar taken in het vrijwilligerswerk. Als blijk van dankbaarheid en waardering ontving zij de parochieonderscheiding. Wij zijn haar heel dankbaar voor haar goede zorgen gedurende vele jaren. Ook heeft zij bestuursfuncties bekleed bij het Katholiek Vrouwengilde en de Zonnebloem en was zij medewerkster van Radio Wekker. Ans hield graag de regie in eigen hand. Ook wat haar uitvaart betreft heeft zij teksten en liederen aangedragen. Heel mooi was het Ave Maria van het blaaskwintet ‘Hi-Five’ waar haar zoon Frank 15 jaar lid van is geweest. Ans en Anton waren grote fans van ‘Hi-Five’, gingen trouw naar de uitvoeringen en tournees. Ans hield veel van de teksten van Augustinus. Bij de uitvaart hebben wij geluisterd naar troostvolle woorden van deze kerkvader: ‘Geloven is aannemen wat we niet zien en de beloning van geloven is zien wat we aannemen.’ Moge Ans, na een bewogen leven met goede en kwade dagen, nu thuis zijn bij God in een veilige Haven.
De uitvaart heeft plaats gevonden op 24 februari in de parochiekerk van Honselersdijk. Wij wensen Anton, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het dragen van het gemis.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren.