Theodorus Johannes Damen

Geboren: 17 december 1925
Overleden: 02 maart 2015
Plaats: Honselersdijk

In dierbare herinnering

Op 2 maart jl. is van ons heengegaan de heer Theodorus Johannes Damen in de leeftijd van 89 jaar. Vele jaren heeft hij gewoond aan de Middelbroekweg in Honselersdijk. Omdat zijn lichamelijke en geestelijke krachten steeds meer tekort schoten, werd Theo de laatste jaren van zijn leven liefdevol verzorgd in resp. de verpleeghuizen ‘De Naaldhorst en ‘De Kreek.’ Op 27 december j.l. is zijn vrouw Lenie Damen-Zwinkels plotseling overleden. Zij bezocht haar man trouw elke dag. Nu zijn zij na twee maanden weer samen, met elkaar herenigd in het Mysterie van het Eeuwig Leven. Het gezin, familie en anderen hebben trouw met Theo meegeleefd en hem steeds opgezocht. Het contact was weliswaar beperkt maar Theo reageerde met een glimlach, een knipoog of stak zijn duim op. Ondanks de moeizaamheid van de laatste jaren, waren er ook veel mooie momenten. Natuurlijk worden de herinneringen sterk bepaald door de kwetsbaarheid van de recente tijd, maar wij willen vooral aan Theo blijven denken zoals hij was toen hij nog alles kon en werkzaam en zorgzaam in het leven stond. Als 8ste kind in een groot gezin van 15 kinderen heeft hij van jongs af geleerd om aan te pakken in de tuin. Jarenlang heeft hij hard gewerkt in zijn eigen tuinbouwbedrijf waar groente en bloemen werden geteeld. Zijn vrouw Lenie is hem altijd tot grote steun geweest.  Als vader leefde hij zeer mee met zijn vijf zoons Piet, Leo, Frans, Luc en Ted. Theo was honkvast en had voor zichzelf maar weinig nodig. Hij kon genieten van de gewone dingen van elke dag. Ontspanning vond hij op verjaardagen, bij ‘Westlandia’ en de schaakclub. Jaarlijks nam hij deel aan de oogstdankdag bedevaart van de LTB naar Heiloo.

Toen daar gelegenheid voor kwam, gingen Lenie en Theo ook op vakantie, liefst niet te ver weg. Theo was een man die wist te geven en te delen. ‘Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft.’ Daarom hebben wij ook gekozen voor het evangelie van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Waar mensen met elkaar delen, daar is er genoeg voor iedereen. Hij kon genieten van gezelligheid en ontmoeting. Trots was hij op zijn kleinkinderen. Nu is hij, na een leven met goede en kwade dagen,  zijn Schepper tegemoet gegaan. Wij

hebben voor hem gebeden tijdens de uitvaartmis op 4 maart in de parochiekerk van Honselersdijk.

Moge Theodorus Damen rusten in vrede. Wij wensen zijn gezin en familie troost en vrede toe. 

pastoor J. Steenvoorden 

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.