rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2015 > Petronella Johanna Maria van Os-van Ruijven

Petronella Johanna Maria van Os-van Ruijven

Geboren: 03 januari 1943
Overleden: 13 januari 2015
Plaats: Maasdijk

In dierbare herinnering

Op 13 januari is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Petronella Johanna Maria van Os-van Ruijven uit Maasdijk in de leeftijd van 72 jaar. Nel werd geboren aan de Rijswijkse Strijp. Haar vader overleed toen zij nog kind was en van jongs af aan heeft Nel meegewerkt in de tuin. Op 24 augustus 1965 trad zij in het huwelijk met Gerard van Os. Samen hebben zij met hard werken een bestaan opgebouwd in Maasdijk. Nel heeft jarenlang volop meegewerkt in het tuinbouwbedrijf waar eerst groente en later bloemen werden gekweekt. Altijd stond zij zorgzaam klaar voor haar man en hun kinderen Jacqueline, Yvonne en Ronald. Haar goede zorgen beperkten zich niet tot de kring van het eigen gezin. Nel was een opgewekte, hartelijke en spontane vrouw die het thuis gezellig wist te maken. Ondanks de zorg voor de bloemenkwekerij werd er wel tijd gemaakt om met het gezin op vakantie te gaan. Nel had creatieve talenten. Ze kon goed kleding maken en prachtig bloemschikken. Jarenlang is zij lid geweest van de bloemengroep van de Jacobuskerk. Ook is zij lectrice geweest en actief lid van het Katholiek Vrouwengilde. Een periode heeft zij zich ook ingezet voor het KVG-bestuur en ook maakte zij deel uit van de toneelgroep van deze vereniging. Een grote verrijking van haar leven brachten de zeven kleinkinderen. Nel was een trotse oma die altijd een warme interesse toonde voor hun leven. De laatste jaren heeft zij zeer getobd met haar gezondheid en gaandeweg werd haar wereld steeds kleiner. Flink en moedig als zij was, probeerde zij toch elke dag opnieuw van het leven iets te maken. Door de goede zorgen van haar man en de kinderen kon zij tot het laatst in haar eigen vertrouwde omgeving blijven. De afgelopen maanden gingen haar krachten steeds verder achteruit. Nu heeft de Heer haar thuis gebracht om te rusten in zijn vrede. Wij hebben kracht en troost gezocht tijdens de avondwake en uitvaart in de Jacobuskerk op 16 en 17 januari. Moge Nel van Os-van Ruijven, na een liefdevol en zorgzaam leven, rusten in vrede. Wij wensen Gerard  en het gezin heel veel sterkte toe in deze tijd van leegte en gemis.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.