rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2015 > Josina Johanna Halverhout-Blokland

Josina Johanna Halverhout-Blokland

Geboren: 25 mei 1924
Overleden: 24 januari 2015
Plaats: Kwintsheul

In dankbare herinnering

Josina Johanna Blokland werd op 25 mei 1924 geboren. Ze trouwde met Cornelis Halverhout. De oudere generatie in Kwintsheul kent het gezin Halverhout. Als je om een lening kwam bij de bank, ja dan kon je niet om Dhr. Halverhout heen. De taak van moeder Jo was de 5 jongens tot eerbiedwaardige huisvaders op te voeden. Dat heeft ze met verve gedaan. Vader en moeder Halverhout waren trots op hun zonen. Ze haalden wel eens kattenkwaad uit en als het gezin op vakantie wilde gaan kwam er altijd iets tussen. Een gebroken been, of een ander werd ernstig ziek. Het leven ging verder. Iedere zoon vond een lief en de familie werd uitgebreid met 14 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. In 1987 stierf vader Halverhout, nu ruim 27 jaar geleden. Ze mistte haar man. Als de klok van de Andreas luidde ging ze naar de kerk. Jo vond in de kerk, in haar geloof rust en steun. Met elkaar vormde ze een hechte familie waarin moeder Jo de spil was. Begin november, voordat een van haar zonen weer terug ging naar Canada, heeft Jo de ziekenzalving ontvangen. Een bijzonder moment. Zaterdag 24 januari 2015 stierf ze. Op de rouwkaart stond de toepasselijke tekst: "Haar geest zo sterk als een beer. Haar lichaam uiteindelijk te teer. Haar wijsheid niet te evenaren. Haar wilskracht haast niet te bedaren. Haar vechtlust bijna niet te temmen. Alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen." Op 30 januari hebben we in de uitvaartviering dankbaar op haar leven teruggekeken en haar aanbevolen bij God de Vader. Aansluitend hebben haar jongens moeder op de schouders naar haar laatste rustplaats gebracht. Dat ze mag rusten in vrede en een voorspraak zijn voor allen die achterblijven.

Pastor Straathof.

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.