rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2015 > Johanna Agatha Maria van Heijningen-Zwinkels

Johanna Agatha Maria van Heijningen-Zwinkels

Geboren: 27 juli 1922
Overleden: 28 januari 2015
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 28 januari is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Johanna Agatha Maria van Heijningen–Zwinkels in de leeftijd van 92 jaar.Vele jaren heeft zij in Naaldwijk gewoond. De laatste periode werd zij liefdevol verzorgd in ‘De Terwebloem’  in  haar geboorteplaats Poeldijk. Jo  groeide op aan het Poeldijkse Pad en hielp als oudste dochter van jongs af aan haar moeder mee in de zorg voor het gezin. Moeder Zwinkels is overleden voordat Jo in het huwelijk trad met Henk van Heijningen op 17 november 1948. Samen hebben zij met hard werken aan de Middelbroekweg in Honselersdijk het tuinbouwbedrijf opgebouwd. Jo hielp jarenlang mee in de tuin en zorgde voor de koffie.  In de ruimte haar liefde en goede zorgen mochten haar negen kinderen opgroeien. Freddy vroeg  veel aandacht wegens zijn beperkingen en verbond het hele gezin diep met elkaar. Samen met vader en moeder droegen de kinderen de zorg voor hem. Vader Henk heeft zich jarenlang ingezet voor het welzijn van de gehandicapten  met zijn inzet voor de VOGG en anderszins.  Jo heeft hem in deze taken altijd gesteund.  Johanna van Heijningen was een blijmoedige en sympathieke vrouw die zorgde voor gezelligheid en harmonie.   Thuis moest alles netjes, schoon en ordelijk zijn.  Jo stond  bescheiden en dienstbaar in het leven en kon dankbaar genieten van de gewone dingen van elke dag. Toen de kinderen volwassen werden en één voor één het ouderlijk huis verlieten om een eigen bestaan op te bouwen, brak er een nieuwe levensfase aan. Vader Henk en moeder Jo verhuisden naar Naaldwijk. Er kwam meer rust en vrije tijd. De deur stond altijd gastvrij open. Graag gingen zij op vakantie. De kleinkinderen brachten een nieuwe dimensie in het leven. Als oma volgde Jo hen met warme belangstelling. Zij vond het heel bijzonder om hen op te mogen zien groeien tot volwassenheid en ook overgrootmoeder te zijn. Jo hield goede contacten met de familie en ook met haar vriendinnen en buren. Kaarten was voor haar een favoriete bezigheid. Een groot verdriet brachten het overlijden van zoon Freddy die als kind is heengegaan en van  Henk van wie zij op 21 juni 1998 afscheid heeft moeten nemen. Jo was een gelovige vrouw en heeft altijd veel steun en troost gevonden in het gebed. Zij ging graag naar de kerk en heeft zich voor de parochie ingezet door mee te helpen met boekjes vouwen en koperpoetsen. Met het toenemen van de jaren verminderden haar krachten gaandeweg.

Nu heeft de Heer haar thuisgebracht na een liefdevol en welbesteed leven. De twinkeling in haar ogen, de glimlach op haar gezicht, de wuivende hand, de warme belangstelling, haar trouw aanwezig zijn in de kerk dicht bij de lezenaar, dat zullen wij zeer missen maar vormt tegelijkertijd een kostbare herinnering. Moge Johanna van Heijningen – Zwinkels rusten in vrede. Wij wensen haar gezin, familie en vriendinnen veel kracht en troost toe bij het gemis van deze dierbare vrouw.

pastoor J. Steenvoorden

 

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.