Cornelis Martinus Engelsman

Geboren: 12 juli 1932
Overleden: 02 maart 2015
Plaats: ’s Gravenzande

In herinnering 

Kees is geboren in Den Haag op 12 juli 1932 als jongste kind in een gezin van 9 kinderen. Hij begon in de slagerij van zijn ouders met bestellingen rondbrengen op de fiets en later als slager. Hij ontmoette Nel Leijendekker. Dit was zijn ware liefde en als 22 jarige is hij met haar getrouwd in de kerk. Samen kregen zij 3 zonen en later 3 schoondochters. Van hen kregen zij 3 kleinkinderen en een achterkleinkind. Via zijn schoonvader is Kees in de bloemenhandel en tuinonderhoud terecht gekomen. De eerste 10 jaar in de zaak bij zijn schoonouders en in 1965 heeft hij zijn eigen zaak in de Elandstraat geopend. Er kwamen er nog 3 bij. Kees was samen met zijn vrouw Nel een twee-eenheid en toen Nel 18 jaar geleden overleed viel dit hem zwaar. Na enige tijd pakte hij toch de draad weer op. Jeu de Boule spelen in Naaldwijk. Zijn contacten iedere dinsdagmorgen tijdens het koffiedrinken na de viering en de reizen met de parochie. Zijn humor en charme hielpen hem daarbij want hij was een echt mensen-mens.

Vier jaar geleden ging hij steeds meer vergeten daardoor kon hij niet meer thuis blijven. Na 3,5 jaar liefdevol te zijn verpleegd in ‘Vlietzicht’ is Kees op 2 maart overleden, 82 jaar oud. Na een mooie afscheidviering is Kees begraven op de Algemene Begraafplaats “Beukenhage”.

Moge wij geloven dat hij de liefde van God nu mag ervaren.

Ineke Hartman - Brabander

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.