rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2015 > Catharina Theresia Maria van Dijck

Catharina Theresia Maria van Dijck

Geboren: 08 noveber 1926
Overleden: 18 januari 2015
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Catharina Theresia Maria van Dijck werd op 8 november 1926 in Den Haag geboren. Toosje was een bijzondere vrouw. Ze wist vele mensen aan haar te binden. Ze had een grenzeloos vertrouwen in de lieve Heer, en Maria. Haar leven bestond uit zorgen voor de ander, dat de ander zich kon ontplooien zoals God de mens graag ziet. Ze kon ook goed zorgen voor zichzelf. Ze wist bij vele voor elkaar te krijgen, wat ze graag wilde. Toosje was in haar jeugd één jaar novice geweest, ze kwam terug uit het klooster om een gezin bij te staan die het erg moeilijk had. Het ging haar goed af, organiseren lag haar. Naast enkele plaatsen in ons land is ze ook in Duitsland geweest als kindermeisje en hulp in de huishouding. Met de mensen van die tijd waren nog altijd warme contacten. Voor Toosje was de ruimte tussen de kloostermuren te klein voor haar goedheid, de hele wereld was haar klooster. Ze was een trouwe bezoekster van de kerk en ging met menig bedevaart mee. De laatste jaren kwakkelde ze met haar gezondheid. Je hoorde haar niet klagen ze wist, in alle ongemakken die het ziek zijn met zich meebracht, Jezus aan haar zijde. Enkele malen heeft zij de ziekenzalving mogen ontvangen, ze was klaar om haar Schepper tegemoet te treden. In het na-jaar van 2014 verbleef zij ruim drie maanden in het hospice Rijswijk-Voorburg. Ze vond het de hemel op aarde. Zoveel lieve mensen om haar heen. Maar het was haar tijd nog niet. Voor de kerst kwam Toosje terug naar De Ark. Op Zondag 18 januari 2015 kwam de Heer Toosje halen. "In uw handen, Heer beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn Verlosser, getrouwe God." Op 22 januari kwamen we met vele bijeen in de St. Jan voor de avondwake. Rond haar kist, waakte honderden engeltjes. Vrijdag 23 januari hebben we haar na een feestelijke uitvaartviering uitgedragen naar haar graf op de parochiële begraafplaats. Ieder mocht een engeltje meenemen als herinnering aan Toosje. 'Heer geef Toosje de eeuwige rust, en het eeuwig licht verlichtte haar, dat zij mag rusten in vrede en een voorspraak mag zijn voor ons allen. Amen'.

Pastor Straathof.

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.