rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2015 > Catharina Antoinetta Maria van den Bosch-Willemse

Catharina Antoinetta Maria van den Bosch-Willemse

Geboren: 18 september 1923
Overleden: 09 januari 2015
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 9 januari is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengaan mevrouw Catharina Antoinetta Adriana van den Bosch-Willemse uit Naaldwijk in de leeftijd van 91 jaar. Tot op hoge leeftijd was zij een vitale en zelfstandige vrouw. Maar de laatste jaren kwamen er meer zorgen om haar gezondheid. Geestelijk was zij helder en attent, maar haar lichamelijke krachten namen af. Toos is geboren op een boerderij in Oosterhout (N.B.) en trad  in1948 inhet huwelijk met Jan van den Bosch uit Delft en verhuisde naar de woonplaats van haar echtgenoot. In 1958 verhuisde het gezin naar Naaldwijk wegens het werk van vader Jan bij de bank. Toos was een lieve en zorgzame echtgenote en moeder voor hun vijf kinderen. Jan trad meer naar buiten door zijn werk en vrijwilligerswerk in het kerkelijk en maatschappelijk leven. Toos leefde meer op de achtergrond maar vervulde een zeer belangrijke opdracht om elke dag opnieuw voor een goede en warme thuisbasis te zorgen. Zij was een hartelijke en gastvrije vrouw, die zeer meeleefde met haar kinderen en kleinkinderen. Graag was zij aan het handwerken. Toos voelde zich zeer betrokken bij de Adrianusparochie. Meer dan zestig jaar is haar man koorzanger geweest, eerst in Delft, later in onze parochie. Zij ging trouw naar de kerk. Toen dat door de ouderdom niet zo gemakkelijk meer ging, luisterde zij naar de kerkradio en bezocht de seniorenviering. Toos was een vrouw die goed kon luisteren en een wijze kijk op het leven had. Ze kon zich zorgen maken over de toekomst van deze wereld waarin haar achterkleinkinderen zullen opgroeien. Nu is zij herenigd met haar man Jan in het Mysterie van het Eeuwig leven. Hij is haar voorgegaan in 2011 en zij heeft hem zeer gemist. Zo goed als zij voor haar gezin heeft gezorgd, met zoveel liefde hebben de kinderen voor haar klaargestaan in de laatste kwetsbare jaren. De avondwake en uitvaart hebben plaatsgevonden op 15 en 16 januari in de Adrianuskerk. Moge Toos nu, na een liefdevol en welbesteed leven, rusten in vrede. Haar gezin wensen wij sterkte toe bij het gemis van deze lieve vrouw die er in hun leven altijd is geweest.      

pastoor J. Steenvoorden

 

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.