rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2015 > Anna Jacoba Maria Barendse-Zwinkels

Anna Jacoba Maria Barendse-Zwinkels

Geboren: 22 februari 1934
Overleden: 07 maart 2015
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 7 maart is van ons heengegaan mevrouw Anna Jacoba Maria Barendse – Zwinkels uit Naaldwijk in de leeftijd van 81 jaar.  Nadat zij getroffen werd door een herseninfarct werd Annie de laatste 1 ½ jaar liefdevol verzorgd in verpleeghuis ‘ De Kreek’ in ’s-Gravenzande. Annie groeide op in Wateringen in een gezin van 8 kinderen. Zij bezocht het pensionaat St. Anna in Oudenbosch en volgde de opleiding tot verpleegkundige in het R.K. Ziekenhuis in Dordrecht. In haar jeugd heeft zij vriendschappen opgebouwd voor het leven.  Een periode is zij werkzaam geweest in de wijkverpleging in Poeldijk. Op 7 oktober 1961 trad zij in het huwelijk met Ben Barendse. In hun huwelijksleven zijn zij een aantal keren verhuisd. Zo hebben zij in Frankrijk gewoond, later in Pijnacker en vele jaren in Dordrecht. In de ruimte van hun liefde en goede zorgen mochten hun twee zoons Wim en Jan opgroeien tot volwassenheid.  In 1996 is Ben overleden na een periode van ziekte. In 1998 keerde Annie weer terug in het Westland. De cirkel was rond. Annie was op zoek naar de diepe zin van het leven. Zij zocht naar antwoorden op vragen die het leven ons stelt binnen en buiten de kerk. Spiritualiteit vond zij belangrijker dan materiele zaken. Zij was creatief, kon prachtig tekenen. Zij leefde zeer mee het haar zoons en schoondochters en was een leuke oma voor haar kleinkinderen. Annie was een gastvrije vrouw, heel sportief, hield van wandelen en dansen.

Ook heeft zij een periode meegezongen in het koor ‘De Tiereliers.’ Nieuwe gezelligheid  in haar leven bracht de vriendschap met Gerard Toussaint.  Annie kwam met hem graag naar de seniorenviering in De Binnenhof. Wij hebben afscheid van Annie genomen tijdens een herdenkingsdienst in de aula van de algemene begraafplaats in Naaldwijk. Een heel  persoonlijk, warm en mooi afscheid. Samen met mevrouw Corry Duindam mocht ik in deze viering voorgegaan. Wij hebben Annie na een liefdevol  leven toevertrouwd aan het Eeuwige Licht van God. De cirkel is nu rond. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar gezin, familie, vriendinnen en vrienden, troost en vrede toe bij het gemis van deze dierbare vrouw.

pastoor J. Steenvoorden 

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.