rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2015 > Anna Catharina van der Valk-van der Valk

Anna Catharina van der Valk-van der Valk

Geboren: 31 januari 1920
Overleden: 24 januari 2015
Plaats: Honselersdijk

In dierbare herinnering

Op 25 januari is vredig ingeslapen mevrouw Anna Catherina van der Valk-van der Valk uit Naaldwijk in de hoge leeftijd van 93 jaar. De laatste maanden van haar leven verbleef zij in “De Sammersbrug”, waar zij liefdevol verzorgd werd. Ze kon moeilijk alleen zijn, daarom gingen haar kinderen zoveel mogelijk naar haar toe.  Er was altijd wel iets wat er voor haar geregeld moest worden en het gaf gezelligheid, maar het weggaan was moeilijk. Haar geboorte plaats was Poeldijk en daar bracht zij haar jeugd en jonge jaren door. In het oorlogsjaar 1942 trouwde Jo met Adrianus van der Valk, een schipper, en zo ontstond de dubbele dezelfde achternaam. Het gezin van der Valk telde 13 kinderen en daar kwamen later 30 kleinkinderen en 24 achterkleinkinderen bij. Zie eens aan, wat er van de eerste zoen met Aad van der Valk van gekomen is. Jo heeft vaak de verhuisdozen gevuld en weer uitgepakt doordat er weer verhuisd werd. Het was een druk gezin en ieder had daarin zijn eigen taak. Met veel plezier naaide Jo zelf gordijnen en kleding en breide ze sokken voor man en kinderen. Haar kinderen hebben fijne herinneringen aan haar, zoals : de gezelligheid, de zorgen en de vele gesprekken, waarin ze soms scherpe conclusies kon trekken. Al die herinneringen bewaren zij in hun hart om hun moeder met liefde en respect te gedenken. Ook wij hebben haar herdacht en voor haar gebeden in de avondwake op 30 januari en op 31 januari, haar geboortedag, is zij uitgeleidde gedaan vanuit de parochie Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk naar het familiegraf te Naaldwijk. We hopen en vertrouwen erop dat haar scheepje goed is aangekomen bij de Heer en dat zij met vreugde is begroet door alle dierbaren die haar zijn voorgegaan. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel troost en kracht toe bij dit gemis.

Namens het Aärongilde, Nelly v.d. Knaap

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.