rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2014 > Petronella Helena Laurencia Kortekaas-Persoon

Petronella Helena Laurencia Kortekaas-Persoon

Geboren: 28 juni 1922
Overleden: 26 maart 2014
Plaats: Honselersdijk

In dierbare herinnering

Overleden is mevrouw Petronella Helena Laurencia Kortekaas-Persoon, 91 jaar geleden was zij geboren. Toen zij 3 jaar oud was stierf haar moeder. Haar vader, Hein was tuinder en zij was daar vaak te vinden.

Zij trouwde met Wim Kortekaas en verhuisde al snel naar de Nieuweweg in Honselersdijk. Waar zij met haar gezin heel gelukkig geleefd heeft.

Maar ook moest zij al vroeg haar man ten grave dragen en bleef zij met haar kinderen alleen achter. Toch heeft zij veel tijd kunnen besteden om anderen te helpen waar dat kon. Naarmate zij ouder werd, werd ze wel belemmerd door haar gebreken. Met name haar doofheid was een bron van grote zorg voor haar en ook voor haar kinderen. Op 26 maart is zij overleden. Wat fijn was het dat zij zoveel steun en hulp mocht beleven van vele lieve mensen om haar heen. De kinderen noemen met ere haar overbuurvrouw Elise maar vooral haar neef Gerard en zijn vrouw Toos.

Op zaterdagmorgen 29 maart hebben wij in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad in Honselersdijk samen de Eucharistie gevierd en de Heer mogen bedanken voor haar mooie leven. Al haar kinderen en kleinkinderen en vele vrienden en familieleden waren daar om haar daarna te begeleiden naar haar laatste rustplaats. Op het kerkhof achter de Bartholomeuskerk van Poeldijk hebben wij haar lichaam geplaatst bij haar man die 40 jaar geleden daar was begraven. Samen hebben wij gebeden voor haar en haar toegezegd : A dieu - tot ziens bij de Heer. En dat zij nu mag rusten in vrede.

Em. pastoor A.A. van Well

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.