rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2014 > Leonardus Franciscus van Schaijik

Leonardus Franciscus van Schaijik

Geboren: 19 mei 1934
Overleden: 11 maart 2014
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 11 maart is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan de heer Leonardus Franciscus van Schaijik uit Naaldwijk in de leeftijd van 79 jaar. Leo werd geboren in Loosduinen en groeide op in een groot gezin. Tijdens zijn militaire dienstplicht was hij bij het legeronderdeel van de Huzaren. Met zijn dienstkameraden onderhield hij nog altijd contacten op de jaarlijkse reünie. In 1958 trad hij in het huwelijk met Coby van der Zalm uit Naaldwijk. De eerste jaren van het huwelijk hebben zij in Den Haag gewoond waar Leo verschillend werk heeft gedaan. Vier kinderen werden uit hun liefde geboren: Emiel, Marcel, Leon en Leonie. Hij kreeg de gelegenheid om van zijn hobby zijn werk te maken.

Zo werd Leo badmeester van zwembad Elzenhage in Naaldwijk. Toen in 1975 het nieuwe zwembad ‘De hoge bomen’ opende, ging  badmeester Leo mee. Honderden kinderen heeft hij in de loop der jaren leren zwemmen en over hun watervrees heen geholpen. Hij stond algemeen bekend als dé badmeester. Hij kon goed met de jeugd omgaan en wist op een duidelijke wijze leiding te geven. Leo was een echt gezinsmens. Het woord SAMEN stond in zijn leven met hoofdletters geschreven. Samen wandelen, zijn zoons aanmoedigen bij het waterpolospelen, klussen en helpen. Hij was een zorgzame echtgenoot en vader. Zijn humor en ondeugendheid brachten veel blijdschap. Voor de familie werd er jarenlang een zwemfestijn georganiseerd op Tweede Paasdag in het zwembad. Toen Leo begin zestig was, kon hij in de VUT. Hij heeft zijn vrije tijd zeer actief en sportief ingevuld. Baantjes zwemmen met Coby, samen fietsen en wandelen, oppassen op de kleinkinderen en fotograferen. Trouw heeft hij zich ingezet voor de schietvereniging en de schaatsclub. Als opa was hij trots op zijn kleinkinderen en vond hij het ook heel bijzonder om overgrootvader te zijn van Kian. Het laatste jaar heeft Leo zeer met zijn gezondheid getobd.

In januari werd hij vanuit het ziekenhuis opgenomen in Hospice Beukenrode.

Nu is hij uit zijn lijden verlost en heeft God hem thuisgebracht in zijn Huis waar plaats is voor velen. Leo was een trouwe parochiaan die zich bij de Adrianusparochie betrokken voelde. Veel kracht vond hij in zijn geloof. Moge hij nu rusten in vrede.

Wij hebben voor hem gebeden tijdens de avondwake en uitvaart op 16 en 17 maart in de Adrianuskerk. Wij wensen Coby, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel kracht en troost toe in deze tijd van leegte en gemis.

Pastoor J. Steenvoorden

 

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.