Laurentius Antonius Stijger

Geboren: 24 februari 1928
Overleden: 09 februari 2014
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Op 9 februari 2014 stierf Lau Stijger. De laatste jaren vielen niet mee. Zijn hoofd en geheugen lieten hem in de steek. Thuis wonen ging niet meer. De Schepper, waar hij heel zijn leven een groot vertrouwen in had, heeft hem opgenomen in het hemels koninkrijk waar geen pijn of verdriet meer is. De familie typeerde hun vader en opa treffend. "Tuinder was hij in hart en nieren. Van de koude grond naar de kas. 'Effe tuinen' was tot het laatst toe zijn passie. Al lang geen handen meer aan het gewas, maar sterker een herinnering hoe het vroeger was." Lau was op 24 februari 1928 geboren. Hij trouwde met Toos Stijger-de Winter. Er werden 5 kinderen geboren waarvan de jongste gestorven is. Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was als tuinder een echte vakman die precies aanvoelde wat er gebeuren moest of juist niet. Hij zag achter zijn leven en werken de hand van God die wasdom geeft en die ook oogst. Samen met zijn vrouw Toos heeft hij vele reizen gemaakt. Ook Lourdes stond op het programma. Het was daar thuis komen. Toen zijn vrouw Toos in 2004 gestorven was, vond hij in Lourdes troost. Vrijdag 14 februari zijn wij samengekomen in de St. Joseph om de oogst van dit voltooide leven voor de Schepper te brengen. Met de goede vruchten van het leven van Lau Stijger mogen wij verder leven. Veelzeggend was de versiering van het altaar dat uit vele soorten groente bestond. Na de uitvaartviering hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats in het familiegraf op de begraafplaats St. Jozef te Loosduinen, Den Haag. Dat Lau mag rusten in het eeuwige licht bij God onze Heer.  

Pastor Straathof.

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.