rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2014 > Johannes Jacobus Maria Löbker

Johannes Jacobus Maria Löbker

Geboren: 12 augustus 1923
Overleden: 28 maart 2014
Plaats: Kwintsheul

In dankbare herinnering

Jan Löbker was op 12-08-1923 geboren in een groot gezin. Het was een man die positief in het leven stond. Wanneer hij ergens aan begon, voor zijn werk of hobby, zette hij zich er voor de volle 100% voor in. Hij was zorgzaam en trots op zijn vrouw en twee kinderen. Ook voor andere stond hij klaar met raad en daad. Hij kon blij zijn met kleine dingen en je hoorde hem nooit klagen. Zijn jongere broer Albert keek terug op het leven van Jan met veel bewondering. In zijn jonge jaren was broer Jan een doortrapte wielrenner met koers inzicht die enorm hard kon fietsen. Die snelheid maakte hem geducht en beroemd in heel de streek. Op een keer wilde kleine broer ook wel eens met de grote jongens een ritje trappen. Met enige bravoure wilde hij ook kopwerk doen. Heel subtiel liet Jan weten er verstandiger aan te doen gewoon in luwte van de groep de rit uit te rijden. Hij heeft het geweten, met snot voor ogen en bijna 'dood' kwam hij thuis. Een les voor het leven! Van Jan kon je veel leren. Hij verstond het zijn inzicht en levenservaring met andere te delen. Vele kennen het paleisje van Gré en Jan aan de Valkenlaan. Het was zijn trots. Hij was altijd in de weer zijn paleisje nog mooier te maken. Ze zijn hier bijna 44 jaar geleden begonnen en hebben er met hun gezinnetje gelukkige jaren mogen beleven. Zijn dochter Carola memoreerde het beeldend. Een paar jaar geleden kreeg Jan, Parkison en later ook de ziekte van Kahler. Het ziekzijn ging een groot deel van zijn leven bepalen, ook van zijn vrouw en de mensen dichtbij. Ze verhuisde naar De Lessenaar en later kwam Jan te wonen in De Terwebloem te Poeldijk. Jan stierf op 28-03-2014. 'Als leven lijden wordt is sterven een verlossing' Met deze woorden gaf zijn vrouw kennis van zijn overlijden. Op de vooravond van zijn uitvaart kwamen we bijeen in de St. Andreas om te condoleren. Donderdag 3 april hebben we Jan bij God aanbevolen in de uitvaartviering waarna wij zijn lichaam te ruste gelegd hebben op de parochiële begraafplaats. Dat Jan mag rusten in het eeuwige licht bij God onze Heer.  

Pastor Straathof.

Terug naar voorgaande pagina
Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.