Jetty Middendorp-Scheldwacht

Geboren: 19 november 1929
Overleden: 12 januari 2014
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 12 januari is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan, mevrouw Jetty Middendorp – Scheldwacht uit Naaldwijk in de leeftijd van 84 jaar.

Zij werd geboren op 19 november 1929 te Bandoeng in het  voormalig Nederlands-Indië. Een bewogen jeugd heeft zij meegemaakt in de jaren van de tweede wereldoorlog en daarna.

Zij ontmoette dienstplichtig militair Ben Middendorp uit Honselersdijk en zij traden in 1948 in het huwelijk. Het jaar daarop gingen zij naar Nederland en vonden vanwege de grote woningnood een plek bij de ouders van Ben. Het was een grote overgang van het warme Indonesië naar het koude Nederland, met een totaal andere cultuur. Dat heeft veel van haar aanpassingvermogen gevraagd. Na verloop van tijd kregen zij een nieuwe woning aan de 1e van Rheenenstraat. Daar groeiden hun zes kinderen op tot volwassenheid. Jetty was een open en gastvrije vrouw. Zij stond altijd klaar en wist het thuis gezellig te maken. Zij was zeer gastvrij en kon heerlijk Indisch koken. Zij had altijd een luisterend oor en leefde zeer mee met het wel en wee van haar gezin. Toen de kinderen groter werden, ging zij vrijwilligers-werk doen. Activiteiten in het buurthuis Dijkse End en koffieschenken in de Hunselaer. Daarnaast is zij ook nog een periode werkzaam geweest in de thuiszorg. Einde negentiger jaren verhuisden Ben en Jetty naar Naaldwijk. De eerste jaren waren heel zwaar want Jetty werd getroffen door een herseninfarct. Gelukkig is zij goed hersteld. Kort daarna is haar man Ben toch nog plotseling overleden. Jetty was een flinke vrouw, positief en wilskrachtig, een echte doorzetter. Zo kon zij het leven weer oppakken.  Zeer heeft zij genoten van haar 12 kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Zij wist dat het vijfde achterkleinkind op komst was. Met veel plezier heeft Jetty in het Verdipark gewoond. Graag ging zij een wandelingetje maken met haar rollator en zwaaide dan naar alle bekenden. Een onnoemelijk groot verdriet was het overlijden van haar oudste zoon Herbert vorig jaar februari.

De laatste periode is zij liefdevol verzorgd in de Rozenhof. Op 6 december heeft zij het H. Sacrament der zieken ontvangen. Haar gezin is steeds heel dicht bij haar gebleven. Nu is zij, gedragen door haar geloof, de Heer tegemoet gegaan. Zo als een veelkleurige vlinder van gedaante verandert, zo heeft voor haar de tijd plaats gemaakt voor de eeuwigheid.

Moge zij nu rusten in vrede, herenigd met al haar dierbaren. Wij hebben dankbaar haar leven herdacht tijdens de avondwake en uitvaart op 16 en 17 januari in de Adrianuskerk. Wij wensen haar gezin en familie veel sterkte toe bij het gemis van deze dierbare vrouw.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.