rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 1 - 2014 > Catharina Petronella Johanna Bom-Langelaan

Catharina Petronella Johanna Bom-Langelaan

Geboren: 30 april 1949
Overleden: 16 februari 2014
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Tiny werd op 30 april 1949 in Schipluiden geboren. Ze was de oudste van een groot boeren gezin. Ze wist van aanpakken en was een steun voor moeder in het gezin en vader in het bedrijf. Haar jeugd beleefde ze in de tijd van wederopbouw na de oorlog. Ze werd gezinsverzorgster, wat zij met hart en ziel deed. Ze ontmoette Jan Bom en trouwde met hem in Delft. Tiny mocht samen met Jan de ouders worden van twee dochters. Na de geboorte van haar tweede dochter werd Tiny niet meer de oude Tiny die wij kende. Zolang het leven zijn vaste patronen bleef houden ging het goed. Ze was trouw in het nalopen van verjaardagen in de familie. De tante zeggers kregen iedere verjaardag trouw een kaart. De parochieblaadjes werden iedere maand trouw bezorgd. Ieder jaar op 30 april vlagde iedereen voor haar verjaardag. De wirwar in haar hoofd maakte het leven voor Tiny zelf en de naasten best wel ingewikkeld. Van buiten leek het allemaal goed te gaan maar als kinderen, als echtgenoot en ook voor Tiny zelf was het leven best wel eens zwaar. Onbegrip, misverstanden, (voor)oordelen maken, dat onbezorgd leven heel ver weg is. Het is te prijzen dat Jan de dochters met hun partners en kinderen en enkele andere lieve mensen toch met veel geduld en begrip om Tiny zijn blijven staan. Dat jullie elkaar vastgehouden hebben is groots. Zondag 16 februari 2014 is Tiny, thuis gestorven. Vele zijn op 19 februari komen condoleren. De dag daarop hebben we Tiny uitgevaren vanuit de St. Jan de Doper. Wij spraken onze dank uit voor al het goede wat ze ons heeft gegeven en proberen begrip op te brengen voor de onmacht waarin ziekte haar gevangen hield. Met vele hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de parochiële begraafplaats. Dat Tiny mag rusten in de vrede van de Heer.      

Pastor Straathof.

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.