rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2016 > Wilhelmina Johanna Maria Barendse - van den Berg

Wilhelmina Johanna Maria Barendse - van den Berg

Geboren: 02 mei 1939
Overleden: 08 april 2016
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Onder zeer grote belangstelling is op 13 april jl. de dankdienst gehouden voor mevrouw Barendse, Wil was haar roepnaam. Ze woonde aan de Molenweg 37. Haar dankdienst begon indrukwekkend in een overvolle kerk. Er moesten zelf stoelen worden bijgezet! Een gedeelte van haar gezin droeg haar op de schouders naar voren en de rest begeleidde haar. Haar echtgenoot deed zelf het “in memoriam”, waarin hij o.a. het volgende vertelde: Wil werd geboren op 2 mei 1939 en was de één na oudste van het gezin, dat bestond uit 6 meisjes en één jongen. Toen zij 2 jaar oud was, stierf haar oudste zus Annie en dit heeft een hele grote impact gehad op het gezin. Dhr. Barendse vertelde ook, dat hij van zijn vader een bos chrysanten mee kreeg om kennis te gaan maken met haar ouders i.v.m. hun eerste afspraakje. Toen bleek, dat haar ouders exact dezelfde chrysanten teelden!
Wil trouwde met haar grote liefde Piet op 19 mei 1964 en ze kregen drie kinderen: Nico, Miriam en Marco. Later werden ze verblijd met 5 kleinkinderen en die kwamen graag logeren bij opa en oma. Tweemaal ging er een grote wens van haar in vervulling, toen ze met de kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn geweest. Helaas is de derde keer er niet meer van gekomen, omdat ze in 2014 er al te ziek voor was. Op haar rouwkaart stond de volgende tekst: De strijd heeft lang genoeg geduurd met telkens nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig. ’t Is op. Zo is het goed.
Op een mooie lentedag, 8 april 2016, ging ze heen, een zorgzame vrouw, een lieve ma en oma. Zij laat een grote leegte achter. Zij stond voor iedereen klaar. Maakte jarenlang onze kerk schoon, verrichtte vele vrijwilligersactiviteiten in De Witte Brug, ging op badminton, tennis en leerde bridgen en was bovendien heel creatief. De crematieplechtigheid vond de andere dag plaats in de grote aula van crematorium Ockenburgh, waar opnieuw zeer velen naartoe gekomen waren om voorgoed afscheid van haar te nemen. Wij wensen haar man, (klein)kinderen en de beide families veel kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Bep van Rest

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.