rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2016 > Johannes Hermanus Marie van Dinten

Johannes Hermanus Marie van Dinten

Geboren: 25 maart 1918
Overleden: 03 april 2016
Plaats: Poeldijk

In dankbare herinnering

Herman werd geboren op 25 maart 1918. Hij was de oudste in het gezin met dertien kinderen. Ze woonden aan de Nieuwstraat. Zijn vader had een handel in brandstoffen. Op zijn 13e ging Herman helpen in een tuin aan het Poeldijkse Pad. Later, in de jaren 50, hebben vier kinderen, waaronder Herman, het bedrijf van vader overgenomen. Herman reed met kolen en Sjaan was de dochter van de melkboer. Zo leerden ze elkaar kennen. Ze trouwden in 1943. Ze gaven het leven aan Joop, Hanneke en Herman. Op een gegeven moment stopte Herman met de kolen. Samen met ome Tinus kocht hij een tuin. Maar dit bleek hem toch niet echt te liggen. Daarna heeft hij als magazijnbediende gewerkt tot zijn 57e. Toen Sjaan 54 jaar was, werd ze blind door een ziekte. Uiteraard gaf Herman de zorg die nodig was. Herman had een groot verantwoordelijkheidsgevoel, hij zette zich volledig in voor het gezin en de zaak. Ook was hij een echt mensenmens. Hij hield van mensen en was altijd in voor een praatje. Duivensport was zijn belangrijkste hobby. Verder praatte hij graag over politiek, over allerlei zaken die speelden in de wereld. In 2013 is Sjaan overleden. Op 3 april 2016 is Herman dan overleden in de Terwebloem. Hij is maar liefst 98 jaar geworden. Op de rouwkaart staat het kernachtig vermeld: zijn leven stond in het teken van goedheid, eenvoud en eerlijkheid. Moge hij dan nu rusten in vrede.

Pastor Kwee. 

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.