rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2016 > Anna Maria Gerarda van Vree-van Vree

Anna Maria Gerarda van Vree-van Vree

Geboren: 21 mei 1922
Overleden: 16 april 2016
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Annie is geboren op 21 mei 1922. Ze groeide op in Kwintsheul, haar vader was directeur van de veiling. Ze ging naar het gymnasium aan het Edith Stein-college in Den Haag. Ze wilde studeren, maar de oorlog kwam daar tussen. Ze trad toe tot de ‘Vrouwen van Nazareth’, een open kloosterorde. Maar de Duitsers vorderden het gebouw en stuurden alle novices weg. In 1943 leerde ze Pierre kennen. In 1949 zijn ze getrouwd en ze verhuisde naar Cuijk. Daar woonde ze vijf jaar en kreeg zes kinderen, voordat ze met Pierre verhuisde naar De Lier. Pierre had namelijk in Naaldwijk een baan gekregen. Daarna werden er nog drie kinderen geboren. Annie werd actief in het Katholiek Vrouwengilde, ze leidde gespreksgroepen en zat in besturen van scholen. Ook zat ze in de gemeenteraad. Van 1966 tot 1986 zat ze in de plaatselijke politiek, waarvan 16 jaar als wethouder in de gemeente De Lier. Als journaliste schreef ze artikelen in diverse dag- en weekbladen. Ze was een voorvechtster van vrouwenemancipatie en vernieuwing in de samenleving. Ook maakte ze zich sterk voor vernieuwingen in de kerk en voor de invloed van leken binnen de kerk. Ze stond aan de wieg van het Amos-gilde. Pierre overleed in 1998. Annie ging wonen in het appartement aan de Lee. Op 16 april is ze dan overleden op 93-jarige leeftijd. Op de rouwkaart staat deze uitspraak van haar: “Er is voor mij één zekerheid: ik val in Gods hand”. Moge zij daar dan voor altijd in vrede rusten.

Pastor Kwee.    

Terug naar voorgaande pagina
Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren.