Willem Johannes Maria Heine

Geboren: 16 augustus 1929
Overleden: 22 mei 2015
Plaats: Hoek van Holland

In dankbare herinnering

Wim werd op 16 augustus 1929 geboren in Wormerveer. Hij groeide op in een groot, heel katholiek gezin. Wim was door en door katholiek. Hij is misdienaar geweest en heeft op het parochiekoor gezeten. Hij was ook studieus, heeft MULO gedaan, daarna, in de avonduren, HBS en SPD. Hij leerde Greet kennen, en in 1957 zijn ze getrouwd. Rond 1965 kwamen ze in Hoek van Holland te wonen. Wim heeft bij de PTT in Den Haag gewerkt, en daarna hele lange tijd bij de GEB in Rotterdam. In 1992 is zijn dierbare Greet overleden. Wim was een hele actieve en ondernemende man, hij had vele talenten. Hij heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, o.a. in het schoolbestuur, bewonerscommissie, computerclub, computerplatform, en hij heeft ook lange tijd als penningmeester in het parochiebestuur gezeten. “Als je talenten hebt, moet je ze inzetten,” zo zei Wim altijd. En ook: “Vriendelijk zijn kost niets.” Hij was een heel voorkomende, bescheiden en respectvolle man. Hij was heel intelligent en wist heel veel. Het geloof was voor hem een leidraad in zijn leven. Niet alleen iets van op zondag, en niet alleen iets in theorie, maar ook echt in de praktijk van het dagelijks leven. In de bijbel had hij aangestreept: ‘Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar God richt zijn schreden’ (Spreuken 16,9). Op 20 mei heeft hij de ziekenzalving ontvangen. Op vrijdag 22 mei is hij thuis op rustige wijze overleden. We denken in dankbaarheid terug aan Wim. En de parochie is dankbaar voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger. Moge hij rusten in vrede.

Pastor Kwee            

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.