rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Wilhelmus Johannes Adrianus ’t Hoen

Wilhelmus Johannes Adrianus ’t Hoen

Geboren: 15 september 1925
Overleden: 19 juni 2015
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Wim groeide op in een groot gezin. Werd tuinder, teelde aanvankelijk sla en tomaten later alleen nog tomaten. Hij genoot na de verkoop van de tuin van mooie reizen o.a. naar Australië en Canada waar zijn dochters naar emigreerden. De laatste jaren begon hij te sukkelen met zijn gezondheid. Gelukkig waren er ook kleine dingen waar hij van kon genieten, zoals een goede voetbalwedstrijd en de vele bezoekjes die hij kreeg in de zes jaar dat hij in de Rozenhof woonde. Zijn lieve vrouw Leny, bezocht hem dagelijks twee en soms wel drie keer per dag. Ook de kinderen, met name Marja, gaven blijk van hun trouwe en liefdevolle aandacht. En niet in de laatste plaats de verzorgenden van Rozenhof, die hem volgens het gezin als een koning hebben verzorgd.

Wim heeft een mooi en lang leven gehad en iedereen wenst hem toe dat hij nu de rust mag vinden, waar steeds meer naar uit ging zien. Wim, heel veel dank en à Dieu!

Marie-Thérèse van de loo, p.w.

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.