rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Theodorus Cornelis Maria Scholtes

Theodorus Cornelis Maria Scholtes

Geboren: 02 september 1933
Overleden: 19 april 2015
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Theo geboren in 1933, was de oudste van Scholtes. Samen met zijn zeven zussen en drie broers is hij geboren en getogen in de Choorstraat. Tegenover de H. Machutus. Na zijn militaire diensttijd kwam hij in de smederij terecht van zijn ouders. Intussen had hij Jeanne leren kennen waar hij 57 jaar geleden mee trouwde. Samen kregen ze vier kinderen, een dochter en drie zonen. Hij was 40 jaar bij de vrijwillige brandweer en zijn brandweerkleding lag standaard klaar op een stoel in de kamer, zodat hij kon uitrukken voor een brand. Theo ging werken als verwarmingsmonteur en heeft door zijn werk en vrijwilligerswerk bij menigeen gezorgd dat men in de warmte zat en andere juist uit de brand geholpen. Daarnaast was hij actief bij de vereniging oud pontonniers en torpedisten (VOPET). Hij was vaak te vinden in Nijmegen rond de vierdaagse als daar de pontons werden gelegd door nieuwe pontonniers. Tijdens de uitvaart hingen daarom ook zijn colberts van brandweer en VOPET in de kerk. Acht jaar geleden werd Theo ziek en in eerste instantie leek hij de ziekte overwonnen te hebben. Maar toch werd hij weer ziek en de laatste weken voor zijn overlijden ging het sneller achteruit met zijn gezondheid. Jeanne had zo graag langer met Theo in het nieuwe huis gewoond waar zij vier maanden geleden naar toe verhuisd zijn. Zodat hij de bollen die hij zelf plantte, kon zien opkomen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Op 24 april jl. hebben we Theo naar zijn laatste rustplaats “achter de Machutus” gebracht. Dat Theo nu thuis mag zijn in de handpalm van Gods hand. “Het is goed zo”.

Els Geelen, pastoraal werkster

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.