rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Petrus Cornelis Joseph van der Goes

Petrus Cornelis Joseph van der Goes

Geboren: 19 maart 1934
Overleden: 16 april 2015
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

In 1934 werd Piet als 2de kind en oudste zoon geboren in het tuindersgezin van Van der Goes aan de Lange Wateringkade in Kwintsheul. Het grote gezin telde 10 kinderen. Als baby heeft zijn leven, door een longaandoening aan een zijden draad gehangen. Tussen zijn 6de en 11de levensjaar was het oorlog en kwam er van schoolopleiding weinig terecht. Zijn kinderogen zagen meer dan goed voor hem was. Zijn leven lang heeft hij weerstand gehouden tegen de beelden en de geluiden, die aan die tijd herinnerden. In zijn tienerjaren was Piet actief misdienaar en later acoliet in de kerk, was bij de verkenners en reisde naar Lourdes en Rome. In Ossendrecht en Den Haag heeft hij in dienst gelegen. Op dansles kreeg hij verkering met To Vijverberg en trouwde in 1985 toen hij 24 was. Hij begon aan het Oosteinde een tuinbouwbedrijf. Piet en To werden de ouders van 2 dochters en 1 zoon. Al snel maakte Piet de overstap en werd compagnon in een transportbedrijf, de tuin kreeg een bedrijfsleider. Met een nog jong gezin moest To erg wennen dat Piet lange dagen weg was. Het zondagochtend-ontbijt was heilig, daar moest ieder present zijn. De plaat met het nummer 'Only a fool' blies je uit bed. Piet was in voor nieuwe en handige uitvindingen. De vakanties werden vanaf 1970 met de caravan en later met camper op vele plaatsen in Europa gevierd. De familie werd gezegend met 9 kleinkinderen. Piet leefde enorm mee met de school- en sportprestaties van de nieuwe generatie. Ze verhuisde naar de Strijpkade met rond het huis een prachtig verzorgde tuin als blikvanger. Zo'n 3,5 jaar geleden werd Piet ziek, hij ging er manmoedig mee om. Het laatste half jaar werd alles geregeld om zijn vrouw To goed achter te laten. Een maand geleden heeft hij gevraagd om de ziekenzalving. Het deed hem zichtbaar goed. Op 16 april 2015 is Piet gestorven. Maandag 20 april hebben wij zijn leven aanbevolen bij God in een eucharistieviering en zijn dode lichaam begeleid naar de begraafplaats Eikelenburg in Rijswijk. Dat Piet mag rusten in vrede bij de Schepper en een voorspreker mag zijn voor allen die achterblijven.

Pastor Straathof.  

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.