rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Martinus Adrianus Maria Zwinkels

Martinus Adrianus Maria Zwinkels

Geboren: 31 juli 1927
Overleden: 17 juni 2015
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op  17 juni 2015 is, op 87-jarige leeftijd, Martinus Adrianus Maria Zwinkels thuis in De Lier overleden. Martien is op 31 juli 1927 geboren en opgegroeid in Wateringen, als oudste kind in een gezin van 14 kinderen. In 1951 startte hij samen met broer Jan een tuindersbedrijf in De Lier. In die tijd heeft hij Plony leren kennen tijdens een EHBO-bijeenkomst in Wateringen. Ze trouwden op 19 november 1952. Samen kregen ze vijf zonen en drie dochters. Naast het bedrijf had Martien allerlei nevenactiviteiten. Zo is hij vele jaren actief geweest in het parochiebestuur en de parochieraad. Tevens heeft hij zich ingezet voor de realisatie van een katholieke basisschool in De Lier, waar hij ook jarenlang voorzitter van het schoolbestuur is geweest. Daarnaast is hij gemeenteraadslid geweest, bestuurslid bij de Kwaliteitsdienst voor de Tuinbouw en lid van de Woningadviescommissie. Dit was allemaal mogelijk doordat Plony het grootste deel van de zorg voor de kinderen op zich had genomen. Voor al deze activiteiten is Martien onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en vanzelfsprekend als vrijwilliger van onze parochie. Martien was een man die met zijn tijd meeging, ruimdenkend, anderen motiverend en zich inzettend ten dienste van de ander. Inmiddels woonden Martien en Plony aan de Leeuweriklaan en genoten ze van verre reizen en familieweekenden. Plony kreeg geheugenproblemen en Martien ging voor haar zorgen. Uiteindelijk bleek dit te zwaar en Plony moest noodgedwongen eind 2014 naar de Kreek verhuizen. De laatste maanden namen de krachten van Martien af, maar hij bleef de regie in handen houden. Gesterkt door het Heilig Sacrament van de Zieken overleed hij. De uitvaartplechtigheid in onze parochiekerk was op 22 juni 2015, waarna Martien begraven is op de Algemene Begraafplaats in De Lier. De parochie is dankbaar voor de inzet van deze parochiaan en als geloofsgemeenschap bidden wij dat de goede God zich over Martien zal ontfermen in zijn Rijk van licht en liefde.

diaken Dits

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.