rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Maria Catharina van der Valk-Larsen

Maria Catharina van der Valk-Larsen

Geboren: 23 juni 1923
Overleden: 17 juni 2015
Plaats: Poeldijk

In dankbare herinnering            

Marietje Larsen werd geboren Bovenkarspel op 23 juni 1923. Haar moeder stierf kort na haar geboorte. Als baby van 3 maanden werd Riet liefdevol opgenomen bij pleegouders die in Amsterdam woonden. Haar vader her-trouwde maar deze vrouw stierf ook korte tijd later. Vader verhuisde naar Amsterdam, ieder zondag zagen ze elkaar. Toen Riet 17 jaar was, brak de oorlog uit. Het heeft een diepe indruk achter gelaten. Na de oorlog kwam ze in Delft terecht waar ze aan een verpleegkundige opleiding begon. Daar heeft ze haar man, Daam van der Valk ontmoet. Met hem trouwde ze en ging wonen in de Julianastraat in Poeldijk. Er werden 3 kinderen geboren, 1 dochter en 2 zoons. Riet vond andere belangrijker dan zichzelf. Naast familie was ze voor de buren een vraagbaak betreffende gezondheid. Ook ging ze graag als begeleiding mee naar het ziekenhuis. De kraamverpleging was echt haar stiel. Bij vele bevallingen in en rond Poeldijk heeft Riet geholpen kinderen het levenslicht te doen zien. Ook in de Witte Brug heeft ze jaren gewerkt. Grote vreugde brachten de 4 kleinkinderen haar. Ze kwam graag oppassen en met Sinterklaas cadeaus brengen. In 2000 stierf haar man Daam. Na de dood van haar man viel het alleen zijn niet mee. Ze moest omschakelen van zorgen voor de ander naar zorgen voor zichzelf. Riet haar bezorgdheid kon wel eens benauwend zijn. Daarnaast was ze wel eens eigenzinnig en ongeduldig, wilde niet afhankelijk zijn. In alles was het toch de liefde voor de ander, die de boventoon voerde. Ze vond kracht en steun in haar geloof. Bij Maria aan kaarsje opsteken gaf haar vertrouwen. De laatste tijd liet haar geheugen haar in de steek. In een Joods hospice is ze liefdevol verzorgd. Het is in Amsterdam dat Riet op 17 juni haar laatste adem uit blies. Op maandag 22 juni hebben we haar leven in een uitvaartmis bij God aanbevolen. Haar dode lichaam hebben we bijgezet in het familiegraf naast de H. Bartholomeus. Dat Riet mag rusten in vrede. 

Pastor Straathof.  

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.