rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Lenarda Adriana Maria Barendse-van Vliet

Lenarda Adriana Maria Barendse-van Vliet

Geboren: 09 januari 1948
Overleden: 11 april 2015
Plaats: Naaldwijk

Op 11 april is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Lenarda Adriana Maria Barendse van Vliet uit Naaldwijk in de leeftijd van 67 jaar. De afgelopen jaren waren er grote zorgen om haar gezondheid en was het een bewegen tussen hoop en vrees. De wijze waarop Leny met deze onzekere situatie omging, dwingt veel bewondering en respect af. Zij bleef positief, toonde een enorme wilskracht en voelde zich gedragen door haar geloof. Het is een groot gemis om zonder haar verder te gaan. Leny was een zorgzame en dienstbare vrouw. Zij groeide op in een gezin van 14 kinderen aan de Groeneweg en leerde van jongs af aan wat delen is. Geloof, hoop en liefde leerde zij als grondwaarden in het leven van haar ouders Johannes van Vliet en Maria Vijverberg. Na haar schooltijd ging Leny werken in een schoenenwinkel. Op 20 jarige leeftijd trad zij op 17 oktober 1968 in het huwelijk met Cees Barendse. Omdat haar echtgenoot door zijn werk als vrachtwagen chauffeur veel van huis was, regelde zij heel zelfstandig het huishouden en gezinsleven. Altijd stond Leny klaar voor haar man en kinderen. Cees vond bij haar een warme thuisbasis en met hart en ziel leefde Leny mee met Marco, Edwin en Bianca. Zij vonden bij haar altijd een luisterend oor en zij stimuleerde hen om hun talenten te ontwikkelen in studie en beroep. Zelf heeft Leny in haar jeugd geen gelegenheid gehad om middelbaar onderwijs te volgen. Maar  in haar huwelijk heeft zij cursussen Franse en Engelse taal gevolgd en ook een cursus kunstgeschiedenis. Zij had een brede interesse, was creatief en muzikaal. Zij was een trouw en enthousiast lid van ons parochiekoor Cantemus Domino en is ook lid geweest van het koorbestuur. Het viel Leny zwaar dat zij niet meer naar de kerk kon gaan, maar via de kerkradio bleef zij met de parochie verbonden. Ruim 20 jaar was zij interieurverzorgster van het parochiecentrum ‘De Hofstede.’  Alles zag er altijd keurig verzorgd uit en wij zijn als Adrianusparochie heel dankbaar voor haar goede zorgen.  Leny was een bezige bij. Ontspanning vond zij in het maken van mooie fietstochten en het kaartspel. Met Cees heeft zij mooie reizen door Europa gemaakt. Veel vreugde hebben de zes kleinkinderen haar gebracht. Zij had hen graag verder zien opgroeien. Wij hebben afscheid van Leny genomen in de avondwake en uitvaart op 16 en 17 april in de Adrianuskerk. Leny heeft zelf de liederen uitgekozen en met prachtige zang heeft Cantemus Domino Leny de laatste eer bewezen. Moge zij na een welbesteed leven rusten in vrede. Wij wensen Cees, kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden en ook ons parochiekoor veel kracht en troost toe bij het dragen van dit grote verlies.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl