rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Johanna Wilhelmina van der Stap

Johanna Wilhelmina van der Stap

Geboren: 22 augustus 1925
Overleden: 26 mei 2015
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op 89 jarige leeftijd overleed Jo van der Stap op 26 mei2015 inDe Lier. Ze werd geboren in Schipluiden op 22 augustus1925 ineen gezin dat uit 11 kinderen bestond. Al vroeg moest er meegeholpen worden om alle monden te voeden. Ze was 15 jaar toen de oorlog uitbrak. Geen gemakkelijke tijd. Na de oorlog trouwde ze. Ze mocht 8 kinderen in haar armen sluiten. Het huwelijk was niet makkelijk. Een scheiding volgde, het liet en laat tot op de dag van vandaag zijn sporen na. Moedig heeft ze het beste van het leven proberen te maken. Ze vond steun van lieve mensen om haar heen en op haar beurt was ze een steun voor vele. Ze mocht oma worden en zelfs overgrootoma. Toen ze 75 jaar werd heeft ze een groot feest gegeven. Kinderen en kleinkinderen bewaren hier dierbare herinneringen aan. Toen Jo 80 jaar werd heeft ze dat feest nog eens dunnetjes overgedaan. Hele dierbare herinneringen werden gekoesterd door Jo van de reizen naar Rome en Lourdes. Deze plaatsen met eigen ogen te zien deed haar als trouwe kerkganger en als gelovige vrouw goed. Het heeft bij Jo een onuitwisbare indruk achter gelaten. In alle rust en vrede is Jo gestorven in haar vertrouwde omgeving, het woonzorgcentrum de "Triangel". Op zondag 31 mei hielden wij de avondwake en maandag de 1ste juni 2015 hebben wij Jo uitgevaren. In de uitvaart hoorden wij uit Matheüs de woorden van Jezus: "Ik ben zachtmoedig, Mijn juk is zacht en Mijn last licht" Als je met geloof en in liefde het beste van je leven probeert te maken dan mag je Jezus aan je zijde weten die je last helpt te dragen. We hebben haar dode lichaam begeleid naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de Burgemeester Crezéelaan. Dat Jo mag rusten in vrede in het licht van de verrezen Heer.       

Pastor Straathof.  

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.