rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 2 - 2015 > Hendricus Jacobus Joseph Groenwegen

Hendricus Jacobus Joseph Groenwegen

Geboren: 19 maart 1928
Overleden: 12 april 2015
Plaats: Naaldwijk

Op 12 april is plotseling overleden de heer Hendricus Jacobus Joseph Groenewegen uit Naaldwijk in de leeftijd van 87 jaar. Henk was een kleurrijk persoon die veel warmte en blijdschap uitstraalde. Een bijzondere man die heel veel mensen kende en een bekende Naaldwijker was. Graag maakte hij onderweg een praatje. Henk werd geboren op 19 maart 1927 als eersteling in het gezin van Leen en Cato Groenewegen-Olsthoorn. Na hem werden er nog 9 kinderen geboren, waarvan er een als kleuter is overleden. Zijn capaciteiten op school waren beperkt. Een periode heeft hij vorming ontvangen op een internaat in Den Haag. Hij is zijn ouders altijd dankbaar geweest dat zij alles hebben gedaan om zijn talenten tot ontwikkeling te brengen. Henk was een eenvoudige man die jarenlang in het tuinbouwbedrijf aan het Galgepad heeft gewerkt. Koos Fransen, de hopman, was zijn goede vriend in de tuin. Henk kon hartelijk lachen en had een blijmoedige levensinstelling. Hij was begaafd met een enorm geheugen. Zijn grote hobby was kaarten; klaverjassen. Bijna zestig jaar was hij lid van de klaverjasclub in De Binnenhof. Hij was zeer bedreven in dit spel en wist precies welke kaart nog het  spel was of hoeveel punten hij had binnengehaald.  Na het overlijden van zijn ouders heeft hij zich goed staande gehouden. Mede door de goede zorgen van zijn broers en zussen en van Jolanda Zuidgeest, zijn steun en toeverlaat. Overal waar Henk kwam,  bracht hij een vrolijke sfeer. Zijn hartelijke en spontane aanwezigheid, de vele vragen die hij stelde, zijn karakteristieke en luide lach, zijn stralende gezicht, wat zullen wij dat missen!  Henk had een gewoonte om veel mensen op te bellen. Van Johan Cruijff tot president Gorbatsjov. Ook de pastoor stond op zijn favorietenlijstje. Henk was een trouwe parochiaan en zolang als hij kon, is hij trouw naar de kerk gegaan. De laatste jaren leverde hij  in aan mobiliteit  en kon steeds moeilijker uit de voeten. Zodoende werd het voor hem moeilijker om naar de Adrianuskerk te komen. Maar in de Paaswake is hij nog geweest. Henk was een echt gemeenschapsmens. De R.K.V.V. Westlandia volgde hij op de voet. En bij een thuiswedstrijd kon de bestuurskamer een telefoontje van Henk verwachten met de vraag hoe het afgelopen was! Wij hebben afscheid van Henk genomen tijdens de uitvaartmis op 18 april in de Adrianuskerk. Op een wijze die bij Henk past. Met blijdschap, dankbaarheid en humor. Moge Henk Groenewegen na een liefdevol leven nu rusten in vrede. Wij wensen zijn familie, vrienden en buren troost en vrede toe bij het gemis van hun goede Henk.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.